Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2017/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:22:56 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:23:29.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:24:07 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:24:47.
 Załącznik nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:25:13 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:26:00.
 Załącznik nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: d | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:26:24 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:26:58.
 Załącznik nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:27:20 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:27:53.
 Załącznik nr 4 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:28:14 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:28:50.
 Załącznik nr 5 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:29:08 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:29:42.
 Załącznik nr 6 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:30:02 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:30:35.
 Załącznik nr 7 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:30:54 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:31:30.
 Załącznik nr 8 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:31:51 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:32:29.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Barbara Stasiak - Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli | Data wprowadzenia: 2017-07-28 15:04:12 | Data modyfikacji: 2017-08-09 08:16:42.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Barbara Stasiak - Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli | Data wprowadzenia: 2017-08-10 15:02:51 | Data modyfikacji: 2017-08-09 08:16:42.
Data wprowadzenia: 2017-08-10 15:02:51
Autor: Barbara Stasiak - Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
Opublikowane przez: Roman Sodolski