Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu

 Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Zamiościu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2017-08-11 15:20:03 | Data modyfikacji: 2017-08-11 15:21:11.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2017-09-01 15:18:35 | Data modyfikacji: 2017-09-01 15:23:08.
Data wprowadzenia: 2017-09-01 15:18:35
Data modyfikacji: 2017-09-01 15:23:08
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik
Opublikowane przez: Roman Sodolski