Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:06:56 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:07:45.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:08:29 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:09:10.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:09:34 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:10:15.
 Przedmiar robót budowlanych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:11:36 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:12:16.
 Przedmiar robót elektrycznych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:13:00 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:13:40.
 Przedmiar robót sanitarnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:14:04 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:14:40.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:15:46 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:16:32.

BRANŻA BUDOWLANA

 Opis techniczny do projektu budowlanego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:18:22 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:20:08.
 Rysunek - inwentaryzacja rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:24:30 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:25:09.
 Rysunek - rzut fundamentów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:25:45 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:26:29.
 Rysunek - układ funkcjonalny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:27:12 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:27:59.
 Rysunek - inwentaryzacja przekrój pionowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:29:17 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:29:56.
 Rysunek - zbrojenie ław fundamentowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:30:38 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:31:14.
 Rysunek - elementy przebudowy i rozbudowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:31:47 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:32:41.
 Rysunek - inwentaryzacja elewacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:35:12 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:35:17.
 Rysunek - strop nad parterem

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:35:52 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:36:32.
 Rysunek - rzut dachu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:44:55 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:45:48.
 Rysunek - wieńce i żebra stropu Teriva

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:46:22 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:47:01.
 Rysunek - przekrój pionowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:47:40 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:48:20.
 Rysunek - przekrój pionowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:49:16 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:49:55.
 Rysunek - elementy konstrukcyjne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:50:24 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:51:08.
 Rysunek - elementy konstrukcyjne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:51:42 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:52:24.
 Rysunek - przekrój pionowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:52:49 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:53:26.
 Rysunek - przekrój pionowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:54:13 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:54:52.
 Rysunek - przekrój pionowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:55:20 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:55:58.
 Rysunek - kolorystyka elewacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:56:36 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:57:21.
 Rysunek - zestawienie stolarki i ślusarki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:58:26 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:59:08.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

 Opis techniczny - elektryka

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 13:07:26 | Data modyfikacji: 2017-09-06 13:44:19.
 Rysunek 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 13:45:01 | Data modyfikacji: 2017-09-06 13:45:40.
 Rysunek 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 13:46:01 | Data modyfikacji: 2017-09-06 13:46:39.
 Rysunek 2 c.d.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 13:47:04 | Data modyfikacji: 2017-09-06 13:48:09.
 Rysunek 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 13:48:27 | Data modyfikacji: 2017-09-06 13:49:08.
 Rysunek 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 13:49:39 | Data modyfikacji: 2017-09-06 13:50:20.
 Rysunek 5

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 13:50:41 | Data modyfikacji: 2017-09-06 13:52:28.
 Rysunek 6

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 13:52:46 | Data modyfikacji: 2017-09-06 13:53:23.
 Rysunek 7

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 13:53:44 | Data modyfikacji: 2017-09-06 13:54:31.
 Rysunek - legenda

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 13:55:25 | Data modyfikacji: 2017-09-06 13:58:21.

BRANŻA SANITARNA

 Opis techniczny - branża sanitarna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 13:59:05 | Data modyfikacji: 2017-09-06 14:06:03.
 Rysunek 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 14:06:31 | Data modyfikacji: 2017-09-06 14:07:40.
 Rysunek 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 14:08:08 | Data modyfikacji: 2017-09-06 14:15:02.
 Rysunek 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 14:16:02 | Data modyfikacji: 2017-09-06 14:17:57.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:20:01 | Data modyfikacji: 2017-09-06 14:17:57.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:07:20 | Data modyfikacji: 2017-10-02 14:07:59.
Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:07:20
Data modyfikacji: 2017-10-02 14:07:59
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski