Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/Nn, linii kablowej, linii kablowej Nn na terenie położonym w Latowicach

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/Nn, linii kablowej, linii kablowej Nn na terenie położonym w Latowicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Chałupnik | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:27:28 | Data modyfikacji: 2017-09-22 14:28:07.
 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/Nn, linii kablowej, linii kablowej Nn na terenie położonym w Latowicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:19:58 | Data modyfikacji: 2017-10-05 14:21:17.
Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:19:58
Data modyfikacji: 2017-10-05 14:21:17
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik
Opublikowane przez: Roman Sodolski