,,Przebudowa chodników na osiedlu w Sieroszewicach gm. Sieroszewice”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:44:43 | Data modyfikacji: 2017-10-13 15:45:17.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Kosztorys nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:45:52 | Data modyfikacji: 2017-10-13 15:46:30.
 Kosztorys nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:46:47 | Data modyfikacji: 2017-10-13 15:47:22.
 Opis techniczny nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:51:28 | Data modyfikacji: 2017-10-13 15:51:32.
 Opis techniczny nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:51:51 | Data modyfikacji: 2017-10-13 15:52:25.
 Plan orientacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:52:44 | Data modyfikacji: 2017-10-13 15:53:19.
 Plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:53:51 | Data modyfikacji: 2017-10-13 15:54:57.
 Przedmiar robót nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:55:19 | Data modyfikacji: 2017-10-13 15:55:57.
 Przedmiar robót nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:56:13 | Data modyfikacji: 2017-10-13 15:56:48.
 Przekroje normalne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:57:08 | Data modyfikacji: 2017-10-13 15:57:43.
 Rysunki szczegółów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:58:16 | Data modyfikacji: 2017-10-13 15:58:52.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:59:13 | Data modyfikacji: 2017-10-13 16:00:50.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-30 11:20:23 | Data modyfikacji: 2017-10-30 11:22:10.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-10-31 14:31:38 | Data modyfikacji: 2017-10-31 14:32:16.
Data wprowadzenia: 2017-10-31 14:31:38
Data modyfikacji: 2017-10-31 14:32:16
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski