Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2019

 Zarządzenie Nr 17.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:27:42 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:51:00.
 Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:31:19 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:51:00.
 Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:35:09 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:51:00.
 Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:37:40 | Data modyfikacji: 2019-02-12 13:37:02.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:48:33 | Data modyfikacji: 2019-02-12 13:37:02.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2019 roku o wynikach konkursu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 08:31:56 | Data modyfikacji: 2019-02-12 13:37:02.
Data wprowadzenia: 2019-02-13 08:31:56
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska