2018r.

 Zarządzenie Nr 329/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:53:23 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:55:49.
 Zarządzenie Nr 330/2018 Wójta Gminy Sieroszewice w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 15:00:02 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:55:49.
 Zarządzenie Nr 331/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:45:28 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:54:34.
 Zarządzenie Nr 332/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:49:26 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:54:56.
 Zarządzenie Nr 334/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-17 18:31:14 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:54:56.
Data wprowadzenia: 2018-01-17 18:31:14
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski