2018r.

 Zarządzenie Nr 328/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2018 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:01:05.
 Zarządzenie Nr 329/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:53:23 | Data modyfikacji: 2018-02-14 13:02:21.
 Zarządzenie Nr 330/2018 Wójta Gminy Sieroszewice w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 15:00:02 | Data modyfikacji: 2018-02-14 13:02:10.
 Zarządzenie Nr 331/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:45:28 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:54:34.
 Zarządzenie Nr 332/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:49:26 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:28:21.
 Zarządzenie Nr 333/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-16 08:23:43 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:28:32.
 Zarządzenie Nr 334/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-17 18:31:14 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:28:32.
 Zarządzenie Nr 335/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:49:03 | Data modyfikacji: 2018-02-05 08:49:47.
 Zarządzenie Nr 336/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 stycznia 20189 roku w sprawie ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-25 14:43:09 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:43:18.
 Zarządzenie Nr 337/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-25 14:45:47 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:46:26.
 Zarządzenie Nr 338/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:53:02 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:46:26.
 Zarządzenie Nr 340/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 l;utego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:34:50 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:28:52.
 Zarządzenie Nr 341/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-21 12:46:06 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:28:52.
 Zarządzenie Nr 345/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-04 21:34:28 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:28:52.
 Zarządzenie Nr 346/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 marca 2018 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-04 21:37:05 | Data modyfikacji: 2018-04-07 07:18:56.
 Zarządzenie Nr 347/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-06 21:29:12 | Data modyfikacji: 2018-04-07 07:42:32.
 Zarządzenie Nr 350/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 347/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-06 21:26:58 | Data modyfikacji: 2018-04-07 07:42:32.
 Zarządzenie Nr 351/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-04 21:39:39 | Data modyfikacji: 2018-04-07 07:42:32.
 Zarządzenie Nr 352/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2017, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:55:05 | Data modyfikacji: 2018-04-07 07:42:32.
 Zarządzenie Nr 353/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-06 21:24:48 | Data modyfikacji: 2018-04-07 07:42:32.
 Zarządzenie Nr 356/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-22 10:53:33 | Data modyfikacji: 2018-04-07 07:42:32.
 Zarządzenie Nr 357/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-30 07:59:39 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:01:00.
 Zarządzenie Nr 365/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:02:55 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:03:37.
 Zarządzenie Nr 368/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:51:15 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:03:37.
 Zarządzenie Nr 369/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-10 11:45:36 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:03:37.
 Zarządzenie Nr 370/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-10 11:47:38 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:03:37.
 Zarządzenie Nr 376/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-10 11:49:57 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:03:37.
 Zarządzenie Nr 377/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-10 11:51:36 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:03:37.
 Zarządzenie Nr 378/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-10 11:53:13 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:03:37.
 Zarządzenie Nr 379/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 21:24:50 | Data modyfikacji: 2018-06-27 21:45:22.
 Zarządzenie Nr 380/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-27 21:47:42 | Data modyfikacji: 2018-06-27 21:45:22.
 Zarządzenie Nr 382/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 21:27:09 | Data modyfikacji: 2018-06-27 21:49:01.
 Zarządzenie Nr 383/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-27 21:51:25 | Data modyfikacji: 2018-06-27 21:49:01.
 Zarządzenie Nr 384/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 zcerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-22 15:13:03 | Data modyfikacji: 2018-06-27 21:49:01.
 Zarządzenie Nr 389/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:24:04 | Data modyfikacji: 2018-06-27 21:49:01.
 Zarządzenie Nr 390/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:23:19 | Data modyfikacji: 2018-06-27 21:49:01.
 Zarządzenie Nr 391/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 11:42:50 | Data modyfikacji: 2018-06-27 21:49:01.
 Zarządzenie Nr 392/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 11:44:45 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:47:21.
 Zarządzenie Nr 393/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 11:30:07 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:47:21.
  Zarządzenie Nr 394/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:22:08 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:47:21.
 Zarządzenie Nr 395/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 11:49:01 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:47:21.
 Zarządzenie Nr 399/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-07 09:23:49 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:47:21.
 Zarządzenie Nr 400/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-07 09:25:34 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:47:21.
 Zarządzenie Nr 405/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 21:44:58 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:47:21.
 Zarządzenie Nr 409/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i realizacji gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2018 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 21:37:29 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:47:21.
 Zarządzenie Nr 410/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 21:41:35 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:47:21.
 Zarządzenie Nr 417/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:48:23 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:47:21.
 Zarządzenie Nr 418/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 wrzesnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:45:37 | Data modyfikacji: 2018-09-14 15:45:45.
 Zarządzenie Nr 419/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:56:23 | Data modyfikacji: 2018-09-14 15:45:45.
Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:56:23
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski