Zmiana budżetu 20.12.2017 r.

 Uchwała Nr XXXII/240/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 19:59:48 | Data modyfikacji: 2018-01-17 19:59:59.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-01-17 20:03:28 | Data modyfikacji: 2018-01-17 19:59:59.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-01-17 20:04:50 | Data modyfikacji: 2018-01-17 19:59:59.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-01-17 20:19:12 | Data modyfikacji: 2018-01-17 19:59:59.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-01-17 20:23:37 | Data modyfikacji: 2018-01-17 19:59:59.
 Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-01-17 20:50:06 | Data modyfikacji: 2018-01-17 19:59:59.
 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-01-17 20:53:16 | Data modyfikacji: 2018-01-17 19:59:59.
 Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-01-17 20:57:46 | Data modyfikacji: 2018-01-17 19:59:59.
 Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-01-17 21:00:12 | Data modyfikacji: 2018-01-17 19:59:59.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2017 rok .  Budżet na 2017 rok .  Zmiana budżetu 14.02.2017 r. .  Zmiana budżetu 1.03.2017 r. .  Zmiana budżetu 20.03.2017 r. .  Zmiana budżetu 30.03.2017 r. .  Zmiana budżetu 26.04.2017 r. .  Zmiana budżetu 9.05.2017 r. .  Zmiana budżetu 23.05.2017 r. .  Zmiana budżetu 05.06.2017 r. .  Zmiana budżetu 14.06.2017 r. .  Zmiana budżetu 28.06.2017 r. .  Zmiana budżetu 6.07.2017 r. .  Zmiana budżetu 25.07.2017 r. .  Zmiana budżetu 18.08.2017 r. .  Zmiana budżetu 24.08.2017 r. .  Zmiana budżetu 30.08.2017 r. .  Zmiana budżetu 21.09.2017 r. .  Zmiana budżetu 19.10.2017 r. .  Zmiana budżetu 30.10.2017 r. .  Zmiana budżetu 7.11.2017 r. .  Zmiana budżetu 20.11.2017 r. .  Zmiana budżetu 20.12.2017 r. .  Zmiana budżetu 27.12.2017 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-01-17 21:00:12
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski