II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2018

 Zarządzenie Nr 336/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-23 15:17:44 | Data modyfikacji: 2018-01-23 15:18:33.
 Ogłoszenie - II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2018-01-23 15:19:22 | Data modyfikacji: 2018-01-23 15:20:09.
 Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2018-01-23 15:20:53 | Data modyfikacji: 2018-01-23 15:21:42.
 Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2018-01-23 15:22:01 | Data modyfikacji: 2018-01-23 15:22:40.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2018-01-23 15:23:02 | Data modyfikacji: 2018-01-23 15:22:40.

INFORMACJA O WYNIKACH II OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE SIEROSZEWICE NA ROKU 2018

  Wyniki II konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:14:40 | Data modyfikacji: 2018-01-23 15:22:40.

Zobacz:
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na rok 2018 .  II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:14:40
Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak
Opublikowane przez: Roman Sodolski