Termomodernizacja Zespołu Szkół Sieroszewicach. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielowsi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:11:06 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:11:38.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:13:32 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:14:29.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:17:23 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEROSZEWICACH

 Elewacje cz. 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:20:07 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Elewacje cz. 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:23:28 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:31:25 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Piwnica

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:32:07 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Przyziemie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:33:10 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Rzut piętra

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:38:54 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:39:34 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:40:58 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIELOWSI

 Elewacje

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:43:24 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:44:35 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Rzuty szkoły

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:45:58 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:47:10 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:49:59 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIELOWSI - INSTALACJE CO

 Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:51:58 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Nastawy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:55:20 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:56:24 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Rysunek 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:00:50 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Rysunek 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:04:15 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:17:31.
 Rysunek 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:05:15 | Data modyfikacji: 2018-02-01 14:05:57.
 Rysunek 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:06:32 | Data modyfikacji: 2018-02-01 14:07:14.
 Strona tytułowa projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:10:15 | Data modyfikacji: 2018-02-01 14:07:14.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:12:38 | Data modyfikacji: 2018-02-01 14:07:14.

SPROSTOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Sprostowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:54:12 | Data modyfikacji: 2018-02-15 14:54:53.

ZAPYTANIA 1,2,3 I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 Zapytania nr 1, 2, 3 i odpowiedzi do postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-15 15:01:51 | Data modyfikacji: 2018-02-15 15:07:54.
 Wykaz okien Zespół Szkół w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-15 15:05:42 | Data modyfikacji: 2018-02-15 15:07:54.
 Wykaz okien Zespół Szkół w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-15 15:07:05 | Data modyfikacji: 2018-02-15 15:07:54.

ZAPYTANIE NR 4 I ODPOWIEDŹ DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 Zapytanie nr 4 oraz odpowiedź do postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-02-16 15:16:02 | Data modyfikacji: 2018-02-16 15:17:36.

ZAPYTANIE NR 5 I ODPOWIEDŹ DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 Zapytanie nr 5 oraz odpowiedź do postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-02-19 08:51:31 | Data modyfikacji: 2018-02-16 15:17:36.

ZAPYTANIE NR 6 I ODPOWIEDŹ DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

  Zapytanie nr 6 oraz odpowiedź do postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:30:35 | Data modyfikacji: 2018-02-16 15:17:36.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-02-21 12:38:08 | Data modyfikacji: 2018-02-21 12:48:25.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:33:05 | Data modyfikacji: 2018-03-19 11:34:15.
Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:33:05
Data modyfikacji: 2018-03-19 11:34:15
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski