Gospodarka odpadami komunalnymi

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-02-28 21:25:32.
 Informacja o sposobie segregacji śmieci

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-02-28 21:28:41.
 Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-02-28 21:46:50.
 Informacja o pojemnikach na odpady komunalne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-06 08:41:27.
 Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 08:45:57 | Data modyfikacji: 2018-03-07 08:51:56.
 Dane firmy odbierającej odpady komunalne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:08:29 | Data modyfikacji: 2018-03-07 08:51:56.
 Osiąniete poziomy recyklingu w 2013 i 2014 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:11:59 | Data modyfikacji: 2018-03-07 08:51:56.
 Podmioty posiadające zezwolenie na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzący z gospodarstw domowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:15:04 | Data modyfikacji: 2018-03-07 08:51:56.
 Punkt Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:19:03 | Data modyfikacji: 2018-03-07 08:51:56.
 Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotyczący przeprowadzanych kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:25:42 | Data modyfikacji: 2018-03-07 08:51:56.
 Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych 2018 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-05-18 13:01:11 | Data modyfikacji: 2018-03-07 08:51:56.

Zobacz:
   Akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sieroszewice
Data wprowadzenia: 2018-05-18 13:01:11
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska