Wybory samorządowe 2018

 Uchwała Nr XXXIV/256/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-22 21:37:15.
 Uchwała Nr XXXIV/257/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-22 21:38:01.

Zobacz:
 Komunikaty . 
Data wprowadzenia: 2018-03-22 21:38:01
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski