Wybory samorządowe 2018

 Uchwała Nr XXXIV/256/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-22 21:37:15.
 Uchwała Nr XXXIV/257/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-22 21:38:01.
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-08-17 11:05:02 | Data modyfikacji: 2018-08-17 11:05:56.
 Informacja Wójta Gminy Sieroszewice o wyznaczeniu na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wybiorczych i oplakatów wszystkich komitetów wybiorczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-08-20 11:55:18 | Data modyfikacji: 2018-08-17 11:05:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:49:09 | Data modyfikacji: 2018-08-17 11:05:56.

Załącznik nr 1 - wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Załącznik nr 2 - zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 INFORMACJA Wójta Gminy Sieroszewice o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-29 13:36:39 | Data modyfikacji: 2018-08-29 13:58:00.
 Informacja o dyżyrach Urzędnika Wyborczego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-09-11 10:05:54 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:16:38.
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 12 wrzesnia 2018 roku o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniocząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:34:26 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:16:38.
 Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:53:15 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:16:38.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 wrzesnia 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:13:04 | Data modyfikacji: 2018-09-18 11:18:15.
 Informacja o dodatkowym dyżurze Urzędnika Wyborczego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-09-18 15:32:52 | Data modyfikacji: 2018-09-18 11:18:15.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 września 2018 roku w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Komisarz Wyborczy w Kaliszu II - Adam Plichta | Data wprowadzenia: 2018-09-21 19:16:39 | Data modyfikacji: 2018-09-18 11:18:15.

Zobacz:
 Komunikaty . 
Data wprowadzenia: 2018-09-21 19:16:39
Autor: Komisarz Wyborczy w Kaliszu II - Adam Plichta
Opublikowane przez: Roman Sodolski