Zmiana budżetu 7.03.2018 r.

 Zarządzenie Nr 347/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-07 07:44:03.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-04-07 07:45:24 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:14:54.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2018 rok .  Budżet na 2018 rok .  Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gmine Sieroszewice deficytu na 2018 rok .  Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice .  Zmiana budżetu 7.03.2018 r. .  Zmiana budżetu 19.03.2018 r. .  Zmiana budżetu 20.03.2018 r. .  Zmiana budżetu 30.03.2018 r. .  Zmiana budżetu 18.04.2018 r. .  Zmiany budżetu 24.04.2018 r. .  Zmiany budżetu 10.05.2018 r. .  Zmiana budżetu 23.05.2018 r. .  Zmiana budżetu 6.06.2018 r. .  Zmiana budżetu 28.06.2018 r. .  Zmiana budżetu 29.06.2018 r. .  Zmiana budżetu 09.07.2018 r. .  Zmiana budżetu 30.07.2018 r. .  Zmiana budżetu 31.07.2018 .  Zmiany budżetu 13.08.2018 r. .  Zmiany budżetu 27.08.2018 r. .  Zmiany budżetu 13.09.2018 r. .  Zmiana budżetu 17.09.2018 r. .  Zmiana budżetu 27.09.2018 r. .  Zmiana budżetu 15.10.2018 r.  .  Zmiana budżetu 26.10.2018 r. .  Zmiana budżetu 6.11.2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-04-07 07:45:24
Data modyfikacji: 2018-05-30 08:14:54
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski