Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR + w miejscowości Latowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:29:32 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:24.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:32:17 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:24.
 Projekt zamienny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:33:30 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:24.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:34:36 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:35:24.
 Przedmiar robót - branża budowlana

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:35:48 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:04.
 Przedmiar robót - branża sanitarna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:39:07 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:04.
 Przedmiar robót - wyposażenie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:39:34 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:04.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - branża sanitarna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:40:49 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:41:48.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:42:04 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:41:48.
 Opis techniczny do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:54:05 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:41:48.
 Charakterystyka energetyczna budynku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:56:55 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:41:48.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:58:34 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:41:48.
 Opis techniczny do projektu technologii dobudowy budynku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:02:29 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:42.
 Opis techniczny zagospodarowania terenu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:03:36 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:42.
 Rys. 1 - inwentaryzacja przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:05:05 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:42.
 Rys. 1 - rzut fundamentów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:06:22 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:42.
 Rys. 1 - technologia przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:07:47 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:42.
 Rys. 2 - rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:13:46 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:42.
 Rys. 2a - połączenie łącznika z istniejącą częścią

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:14:29 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:42.
 Rys. 3 - rzut wiązarów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:15:35 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:42.
 Rys. 4 - rzut dachu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:16:35 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:42.
 Rys. 5 - przekrój A-A

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:17:35 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:42.
 Rys. 6 - przekrój B-B

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:18:33 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:42.
 Rys. 7 - elewacja wschodnia i zachodnia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:20:02 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:42.
 Rys. 8 - elewacja północna i południowa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:21:19 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Rys. 9 - zestawienie stolarki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:23:13 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Rys. 10 - podciąg żelbetowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:24:28 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Rys. 11 - kolorystyka elewacji wschodniej i zachodniej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:25:32 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Rys. 12 - kolorystyka elewacji północnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:26:37 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Warunki techniczne ochrony pożarowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:27:30 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.

INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO

 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:29:13 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Strona tytułowa projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:30:04 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Rys. 1 - plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:31:00 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Rys. 2 - rzut przyziemia instalacji gazu płynnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:32:23 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Rys. 3 - rozwinięcie instalacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:34:13 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Rys. 4 - płyta fundamentowa zbiornika

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:35:17 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 Obróbki blacharskie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:39:16 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Ocieplenie ścian

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:40:12 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Ogólnobudowlana

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:42:06 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Płytki ceramiczne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:42:58 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Roboty betonowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:43:47 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Roboty malarskie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:45:20 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Roboty murarskie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:46:14 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Roboty ziemne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:47:08 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Montaż drzwi balkonowych i okien

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:48:13 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Tynki G-K

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:49:16 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Tynki pocienione

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:50:06 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.
 Tynki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:50:53 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:23:57.

INSTALACJE

 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:54:37 | Data modyfikacji: 2018-04-17 15:01:40.
 Rys. 1 - plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 15:02:14 | Data modyfikacji: 2018-04-17 15:01:40.
 Rys. 2 - instalacja wodociągowa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 15:03:22 | Data modyfikacji: 2018-04-17 15:01:40.
 Rys. 3 - instalacja kanalizacyjna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 15:04:24 | Data modyfikacji: 2018-04-17 15:01:40.
 Rys. 4 - instalacja wentylacyjna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 15:05:19 | Data modyfikacji: 2018-04-17 15:06:09.
 Rys. 5 - instalacja CO

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 15:06:33 | Data modyfikacji: 2018-04-17 15:06:09.
 Rys. 6 - schemat kotłownii

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 15:07:32 | Data modyfikacji: 2018-04-17 15:06:09.
 Strona tytułowa projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 15:08:27 | Data modyfikacji: 2018-04-17 15:06:09.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:03:16 | Data modyfikacji: 2018-04-17 15:06:09.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:32:26 | Data modyfikacji: 2018-05-18 11:54:46.
Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:32:26
Data modyfikacji: 2018-05-18 11:54:46
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski