Remont budynku remizy OSP w Rososzycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:40:10 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:40:48.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ


 BRANŻA ELEKTRYCZNA

 Kosztorys

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:41:55 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:43:13.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:43:34 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:43:13.
 Rzut pietra

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:46:03 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:43:13.
 Rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:46:26 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:43:13.
 Schemat rozdzielni

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:47:23 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:43:13.
 Schemat szafki wyłącznika przeciwpożarowego prądu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:48:46 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.

BRANŻA BUDOWLANA

 Elewacje

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:50:21 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Rzut piętra - inwentaryzacja

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:51:20 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Rzut pietra

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:53:32 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Rzut pietra

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:56:11 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Rzut piwnic - inwentaryzacja

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:00:19 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Rzut piwnic

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:00:50 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Rzut przyziemia - inwentaryzacja

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:01:49 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:04:46 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:05:37 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:06:52 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Roboty malarskie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:08:15 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Strona tytułowa projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:09:58 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Tynkowanie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:10:58 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.
 Wymagania ogólne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:11:50 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:49:36.

BRANŻA SANITARNA I CO

 Kosztorys

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:13:11 | Data modyfikacji: 2018-04-19 15:14:19.
 Instalacja CO - rzut piętra

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:15:49 | Data modyfikacji: 2018-04-19 15:14:19.
 Instalacja CO - rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:17:27 | Data modyfikacji: 2018-04-19 15:14:19.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:18:19 | Data modyfikacji: 2018-04-19 15:14:19.
 Plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:19:16 | Data modyfikacji: 2018-04-19 15:14:19.
 Strona tytułowa projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:20:01 | Data modyfikacji: 2018-04-19 15:14:19.
 Szczegóły płyty pod zbiornik gazu płynnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:21:08 | Data modyfikacji: 2018-04-19 15:14:19.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:22:48 | Data modyfikacji: 2018-04-19 15:14:19.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:43:49 | Data modyfikacji: 2018-06-08 14:44:27.
Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:43:49
Data modyfikacji: 2018-06-08 14:44:27
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski