Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR + w miejscowości Latowice – III etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:18:04 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:19:26 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Projekt zamienny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:21:08 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:28:14 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Przedmiar robót - branża budowlana

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:28:42 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Przedmiar robót - branża elektryczna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:29:46 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Przedmiar robót - branża sanitarna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:30:36 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - branża sanitarna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:31:52 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:32:43 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Opis techniczny do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:44:39 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Charakterystyka energetyczna budynku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:45:48 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:46:38 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Opis techniczny do projektu technologii dobudowy budynku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:48:00 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:50:28 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 1 - inwentaryzacja przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:23:48 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 1 - rzut fundamentów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:28:24 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 1 - technologia przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:31:18 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 2 - rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:31:37 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 2a - połączenie łącznika z istniejącą częścią

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:35:24 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 3 - rzut wiązarów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:35:44 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 4 - rzut dachu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:36:35 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 5 - przekrój A-A

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:37:23 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 6 - przekrój B-B

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:38:24 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 7 - elewacja wschodnia i zachodnia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:39:10 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 8 - elewacja północna i południowa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:40:05 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 9 - zestawienie stolarki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:40:53 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 10 - podciąg żelbetowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:41:43 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 11 - kolorystyka elewacji wschodniej i zachodniej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:42:30 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 12 - kolorystyka elewacji północnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:43:19 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Warunki techniczne ochrony pożarowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:45:34 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.

INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO

 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:46:34 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 1 - plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:47:22 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Strona tytułowa projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:48:11 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:26:24.
 Rys. 2 - rzut przyziemia instalacji gazu płynnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:49:02 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:49:50.
 Rys. 3 - rozwinięcie instalacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:50:06 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:49:50.
 Rys. 4 - płyta fundamentowa zbiornika

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:51:53 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:49:50.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 Obróbki blacharskie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:53:47 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:49:50.
 Ocieplenie ścian

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:57:17 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:49:50.
 Ogólnobudowlana

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:57:34 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:49:50.
 Płytki ceramiczne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:58:21 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:49:50.
 Roboty betonowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:59:07 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:49:50.
 Roboty malarskie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:59:58 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Roboty murarskie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:00:59 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Roboty ziemne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:01:47 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Montaż drzwi balkonowych i okien

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:02:33 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Tynki G-K

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:03:19 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Tynki pocienione

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:04:03 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Tynki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:06:07 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.

INSTALACJE

 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:06:32 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Rys. 1 - plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:07:25 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Rys. 2 - instalacja wodociągowa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:08:16 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Rys. 3 - instalacja kanalizacyjna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:09:09 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Rys. 4 -instalacja wentylacyjna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:10:02 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Rys. 5 - instalacja CO

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:10:51 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Rys. 6 - schemat kotłownii

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:11:37 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Strona tytułowa projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:12:21 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:13:37 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Rzut dachu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:14:26 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:15:20 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:00:43.
 Schemat rozdzielnicy R 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:16:17 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:17:00.
 Schemat rozdzielnicy RK

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:17:20 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:17:00.
 Schemat szafki teletechnicznej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:18:12 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:17:00.
 Schemat szafki wyłącznika przeciwpożarowego prądu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:19:01 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:17:00.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:19:49 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:17:00.

ZAPYTANIA 1,2 I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 Zapytania nr 1, 2 i odpowiedzi do postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:18:01 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:17:00.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-23 15:22:10 | Data modyfikacji: 2018-05-07 16:17:00.
Data wprowadzenia: 2018-05-23 15:22:10
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski