Przebudowa chodników na osiedlu w Sieroszewicach II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:53:29.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Kosztorys - ul. Ogrodowa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:55:20 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:56:38.
 Kosztorys - ul. Spokojna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:57:19 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:56:38.
 Kosztorys - ul. Szkolna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:58:42 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:42:27.
 Opis techniczny - II etap

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:59:44 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:42:27.
 Opis techniczny - ul. Spokojna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:24:51 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:42:27.
 Opis techniczny - ul. Szkolna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:25:52 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:42:27.
 Plan orientacyjny - ul. Spokojna i Szkolna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:37:14 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:42:27.
 Plan orientacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:37:32 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:42:27.
 Plan sytuacyjny - II etap

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:38:31 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:42:27.
 Plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:39:28 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:53:58.
 Przedmiar robót -ul. Spokojna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:40:27 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:53:58.
 Przedmiar robót -ul. Szkolna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:41:36 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:53:58.
 Przekroje normalne - II etap

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:43:00 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:53:58.
 Przekrój normalny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:45:33 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:53:58.
 Rysunek szczegółów - II etap

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:46:01 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:53:58.
 Rysunek szczegółów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:47:03 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:53:58.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - II etap

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:48:02 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:48:47.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:50:59 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:58:57.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-05-23 12:53:33 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:58:57.
Data wprowadzenia: 2018-05-23 12:53:33
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski