,, Remont budynku remizy OSP w Rososzycy”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:12:58 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ


BRANŻA ELEKTRYCZNA

 Kosztorys

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:27:46 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:33:26 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Rzut piętra

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:43:55 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:44:58 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Schemat rozdzielni

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:46:04 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Schemat szafki wyłącznika przeciwpożarowego prądu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:47:56 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.

BRANŻA BUDOWLANA

 Elewacje

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:49:19 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Rzut piętra - inwentaryzacja

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:50:38 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Rzut piętra

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:54:35 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Rzut piętra

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:56:04 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Rzut piwnic - inwentaryzacja

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:57:07 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Rzut piwnic

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek, | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:58:03 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Rzut przyziemia - inwentaryzacja

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:58:59 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:00:07 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:06:18 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:07:06 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Roboty malarskie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:07:57 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Strona tytułowa projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:09:47 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Tynkowanie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:10:34 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Wymagania ogólne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:11:23 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.

BRANŻA SANITARNA I CO

 Kosztorys

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:12:20 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Instalacja CO - rzut piętra

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:13:13 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Instalacja CO - rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:14:01 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:14:53 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:15:49 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Strona tytułowa projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:16:38 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Szczegóły płyty pod zbiornik gazu płynnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:17:40 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:18:34 | Data modyfikacji: 2018-06-12 13:13:51.
Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:18:34
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski