Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Psary

OGŁOSZENIE


 Wójt Gminy Sieroszewice


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl


w dniach: od 27.06.2018 r. do 18.07.2018 r.


wywieszono WYKAZ dotyczący działek nr 548/2 i 548/4 położonych w miejscowości Psary, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej.


 


                                                                                                        Wójt Gminy Sieroszewice


                                                                                                          /-/ Czesław Berkowski

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Psary- pdf.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-06-25 17:07:16 | Data modyfikacji: 2018-06-26 13:02:39.
Data wprowadzenia: 2018-06-25 17:07:16
Data modyfikacji: 2018-06-26 13:02:39
Autor: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Roman Sodolski