Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice, Strzyżew, Wielowieś i Zamość.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sieroszewice

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl

w dniach: od 06.02.2019 r. do 27.02.2019 r.

wywieszono WYKAZY dotyczące:

- działki nr 909/7 położonej w miejscowości Sieroszewice, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej.

- działki nr 334 położonej w miejscowości Zamość, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej.

- udziału we współwłasności działki nr 551/4 w miejscowości Strzyżew, przeznaczonego do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela.

- działki nr 966/3 położonej w miejscowości Sieroszewice, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej.

- lokalu mieszkalnego nr 4 budynku przy ul. Słonecznej 6 w miejscowości Wielowieś, przeznaczonego do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                                             /-/ Anatol Piaskowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice - pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Zamość - pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew - pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice - pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Wielowieś - pdf

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:11:14 | Data modyfikacji: 2019-02-05 12:39:01.
Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:11:14
Data modyfikacji: 2019-02-05 12:39:01
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska