„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniami wielofunkcyjnymi”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:24:44 | Data modyfikacji: 2018-06-28 14:25:44.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:26:58 | Data modyfikacji: 2018-06-28 14:25:44.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:27:51 | Data modyfikacji: 2018-06-28 14:25:44.

PROJEKT UTWARDZENIA TERENU

 Strona tytułowa projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:32:04 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:35:58 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:37:13 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Projekt zagospodarowania terenu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:50:04 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Przekrój A-A

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:58:41 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Przekrój B-B

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 15:01:34 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 15:08:00 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 15:11:45 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Rzut dachu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 15:12:53 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:22:34 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Schemat instalacji wyłącznika przeciwpożarowego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:24:32 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:26:39 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:28:37 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Rozdzielnia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:30:19 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Schemat rozdzielni R 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:32:13 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:33:53 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.

BRANŻA BUDOWLANA

 Strona tytułowa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:52:59 | Data modyfikacji: 2018-06-28 15:12:28.
 Przedmiar robót budowanych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:47:27 | Data modyfikacji: 2018-06-28 16:53:51.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:54:19 | Data modyfikacji: 2018-06-28 16:53:51.
 Opis techniczny 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:55:25 | Data modyfikacji: 2018-06-28 16:53:51.
 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:00:00 | Data modyfikacji: 2018-06-28 16:53:51.

BRANŻA INSTALACYJNA

 Instalacja CO

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 16:58:12 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:25.
 Kosztorys

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 18:39:25 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Instalacja wentylacji mechanicznej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:01:11 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Instalacja wodociągowa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:02:45 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:04:07 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:05:05 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Schemat połączenia agregatu G-W

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:06:27 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Schemat studzienki kanalizacyjnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:07:31 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Strona tytułowa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:08:23 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Opis techniczny kotłowni

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:10:30 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:11:26 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Rzut piwnic

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:12:24 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Rzut poddasza

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:13:40 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Rzut przyziemia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:14:38 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Schemat technologiczny kotłowni

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:15:43 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Strona tytułowa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:16:43 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Wymiennik płytowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:17:43 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 Roboty malarskie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:20:03 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Roboty murarskie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:21:12 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Roboty ziemne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:26:28 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Bezspoinowe ocieplanie ścian

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:27:40 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Krycie papą

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:28:43 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Montaż okien

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:29:51 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Obróbki blacharskie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:30:50 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Ogólnobudowlana

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:31:57 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Płytki ceramiczne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:33:16 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Roboty betonowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:35:21 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Tynki G-K

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:36:16 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Tynki pocienione

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:38:30 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Tynki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:39:37 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Utwardzenie terenu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:41:39 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Sanitarna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 17:43:12 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.

WYJAŚNIENIE DO ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Wyjaśnienie do zapisów Specyfikacji Istotnuych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-06-29 10:53:23 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.

UZUPEŁNIENIE DO BRANŻY BUDOWLANEJ

 Rzut fundamentów

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-07-09 21:27:20 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Rzut przyziemia

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-07-09 21:33:21 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Rzut konstrukcji dachu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-07-09 21:36:17 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Rzut dachu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-07-09 21:38:07 | Data modyfikacji: 2018-06-28 18:44:56.
 Przekrój a

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-07-09 21:39:59 | Data modyfikacji: 2018-07-09 21:45:52.
 Przekrój b

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-07-09 21:42:45 | Data modyfikacji: 2018-07-09 21:45:52.
 Wiązar

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-07-09 21:44:16 | Data modyfikacji: 2018-07-09 21:45:30.
 Elewacje

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-07-09 21:48:29 | Data modyfikacji: 2018-07-09 21:45:30.
 Stolarka

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-07-09 21:49:38 | Data modyfikacji: 2018-07-09 21:45:30.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2018-07-20 15:28:06 | Data modyfikacji: 2018-07-09 21:45:30.
Data wprowadzenia: 2018-07-20 15:28:06
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski