Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Zamość

OGŁOSZENIE
 Wójt Gminy Sieroszewice


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl

w dniach: od 25.07.2018 r. do 16.08.2018 r.

wywieszono WYKAZ dotyczący działki nr 46/4 położonej w miejscowości Zamość, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                                          /-/ Czesław Berkowski

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Zamość

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-07-24 10:52:35 | Data modyfikacji: 2018-07-24 10:54:18.
Data wprowadzenia: 2018-07-24 10:52:35
Data modyfikacji: 2018-07-24 10:54:18
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska