Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sieroszewice

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach:

od 06.02.2019 r. do 27.02.2019 r.

wywieszono WYKAZY dotyczące:

- działki nr 154/6 położonej w miejscowości Sieroszewice, przeznaczonej do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

- lokalu mieszkalnego nr 3 budynku przy ul. Ostrowskiej 61 w miejscowości Sieroszewice, przeznaczonego do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                                           /-/ Anatol Piaskowski

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice - pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice - pdf

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:50:46 | Data modyfikacji: 2019-02-05 12:55:56.
Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:50:46
Data modyfikacji: 2019-02-05 12:55:56
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska