Zmiany budżetu 13.09.2018 r.

 Uchwała Nr XXXVIII/292/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-09-19 21:58:35.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-09-19 22:10:32.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-09-19 22:12:31.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-09-19 22:14:48.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-09-19 22:17:17.
 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-09-19 22:19:01.
 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-09-19 22:20:25.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2018 rok .  Budżet na 2018 rok .  Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gmine Sieroszewice deficytu na 2018 rok .  Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice .  Zmiana budżetu 7.03.2018 r. .  Zmiana budżetu 19.03.2018 r. .  Zmiana budżetu 20.03.2018 r. .  Zmiana budżetu 30.03.2018 r. .  Zmiana budżetu 18.04.2018 r. .  Zmiany budżetu 24.04.2018 r. .  Zmiany budżetu 10.05.2018 r. .  Zmiana budżetu 23.05.2018 r. .  Zmiana budżetu 6.06.2018 r. .  Zmiana budżetu 28.06.2018 r. .  Zmiana budżetu 29.06.2018 r. .  Zmiana budżetu 09.07.2018 r. .  Zmiana budżetu 30.07.2018 r. .  Zmiana budżetu 31.07.2018 .  Zmiany budżetu 13.08.2018 r. .  Zmiany budżetu 27.08.2018 r. .  Zmiany budżetu 13.09.2018 r. .  Zmiana budżetu 17.09.2018 r. .  Zmiana budżetu 27.09.2018 r. .  Zmiana budżetu 15.10.2018 r.  .  Zmiana budżetu 26.10.2018 r. .  Zmiana budżetu 6.11.2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-09-19 22:20:25
Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski