Zmiana budżetu 15.10.2018 r.

 Uchwała nr XXXIX/304/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:51:33.
 Plan dochodów budżetu Gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:55:39.
 Wydatki budżetu Gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:56:36.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:00:15.
 Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:02:53.
 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2018 r.według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:04:48.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2018 rok .  Budżet na 2018 rok .  Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gmine Sieroszewice deficytu na 2018 rok .  Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice .  Zmiana budżetu 7.03.2018 r. .  Zmiana budżetu 19.03.2018 r. .  Zmiana budżetu 20.03.2018 r. .  Zmiana budżetu 30.03.2018 r. .  Zmiana budżetu 18.04.2018 r. .  Zmiany budżetu 24.04.2018 r. .  Zmiany budżetu 10.05.2018 r. .  Zmiana budżetu 23.05.2018 r. .  Zmiana budżetu 6.06.2018 r. .  Zmiana budżetu 28.06.2018 r. .  Zmiana budżetu 29.06.2018 r. .  Zmiana budżetu 09.07.2018 r. .  Zmiana budżetu 30.07.2018 r. .  Zmiana budżetu 31.07.2018 .  Zmiany budżetu 13.08.2018 r. .  Zmiany budżetu 27.08.2018 r. .  Zmiany budżetu 13.09.2018 r. .  Zmiana budżetu 17.09.2018 r. .  Zmiana budżetu 27.09.2018 r. .  Zmiana budżetu 15.10.2018 r.  .  Zmiana budżetu 26.10.2018 r. .  Zmiana budżetu 6.11.2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:04:48
Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska