2019r.

 Zarządzenie Nr 14.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2019 rok.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:07:20 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 16.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:24:00 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 17.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt ortaz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:00:29 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 18.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych i wyznaczeniu nowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:30:18 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 15:13:21 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 20.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:25:02 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 21.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:17:39 | Data modyfikacji: 2019-01-24 12:19:36.
 Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-31 14:44:54 | Data modyfikacji: 2019-01-24 12:19:36.
 Zarządzenie Nr 23.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:11:34 | Data modyfikacji: 2019-01-24 12:19:36.
 Zarządzenie Nr 24.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:20:25 | Data modyfikacji: 2019-01-24 12:19:36.
 Zarządzenie Nr 25.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:21:55 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:32:06.
 Zarządzenie Nr 26.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 11:39:00 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:32:06.
 Zarządzenie Nr 27.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Zamość

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 11:33:50 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:32:06.
 Zarządzenie Nr 28.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bilczew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 11:29:49 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:32:06.
 Zarządzenie Nr 29.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla któryh organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:24:52 | Data modyfikacji: 2019-02-05 10:27:48.
 Zarządzenie Nr 30.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:31:25 | Data modyfikacji: 2019-02-05 10:27:48.
 Zarządzenie Nr 31.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 13:40:31 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 32.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami wycofanymi z użytkowania w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:26:13 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 33.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Westrza

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:12:12 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 34.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:16:14 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 35.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-08 17:07:31 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 36.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie doręczenia decyzji podatkowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-08 17:11:11 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 37.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-18 10:53:54 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 38.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wielowieś

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:18:37 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 39.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Parczew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:22:07 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 40.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bibianki

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:24:10 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 41.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-18 11:00:23 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 43.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Raduchów

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:05:40 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 44.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:09:12 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 45.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:59:34 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 46.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wydania upoważnienia dla Pana Rafała Bartnika do reprezentowania w Radzie Stowarzyszenia "Długosz Królewski"

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:55:40 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 47.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2018 oraz przekazania go Radzie Gminy.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:47:11 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 48.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 2018 oraz przekazania go radzie Gminy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:51:41 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 49.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Psary

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:06:41 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Biernacice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:08:05 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 52.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Latowice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:06:42 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 53.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Rososzyca

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:41:37 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 54.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Ołobok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:45:53 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 55.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sławin

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:55:22 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 56.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Strzyżew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:57:25 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 58.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-12 13:31:00 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 61.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Masanów

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:43:34 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 62.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Namysłaki

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:45:59 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:45:59
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska