2019r.

 Zarządzenie Nr 14.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2019 rok.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:07:20 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 16.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:24:00 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 17.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt ortaz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:00:29 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 18.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych i wyznaczeniu nowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:30:18 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 15:13:21 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
Data wprowadzenia: 2019-01-15 15:13:21
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska