2019r.

 Zarządzenie Nr 14.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2019 rok.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:07:20 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 16.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:24:00 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 17.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt ortaz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:00:29 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 18.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych i wyznaczeniu nowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:30:18 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 15:13:21 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 20.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:25:02 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 21.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:17:39 | Data modyfikacji: 2019-01-24 12:19:36.
 Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-31 14:44:54 | Data modyfikacji: 2019-01-24 12:19:36.
 Zarządzenie Nr 23.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:11:34 | Data modyfikacji: 2019-01-24 12:19:36.
 Zarządzenie Nr 24.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:20:25 | Data modyfikacji: 2019-01-24 12:19:36.
 Zarządzenie Nr 25.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:21:55 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:32:06.
 Zarządzenie Nr 26.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 11:39:00 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:32:06.
 Zarządzenie Nr 27.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Zamość

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 11:33:50 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:32:06.
 Zarządzenie Nr 28.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bilczew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 11:29:49 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:32:06.
 Zarządzenie Nr 29.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla któryh organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:24:52 | Data modyfikacji: 2019-02-05 10:27:48.
 Zarządzenie Nr 30.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:31:25 | Data modyfikacji: 2019-02-05 10:27:48.
 Zarządzenie Nr 31.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 13:40:31 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 32.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami wycofanymi z użytkowania w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:26:13 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 33.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Westrza

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:12:12 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 34.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:16:14 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 35.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-08 17:07:31 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 36.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie doręczenia decyzji podatkowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-08 17:11:11 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 37.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-18 10:53:54 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 38.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wielowieś

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:18:37 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 39.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Parczew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:22:07 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 40.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bibianki

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:24:10 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 41.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-18 11:00:23 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 42.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 09:27:08 | Data modyfikacji: 2019-06-13 09:27:28.
 Zarządzenie Nr 43.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Raduchów

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:05:40 | Data modyfikacji: 2019-06-13 09:27:28.
 Zarządzenie Nr 44.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:09:12 | Data modyfikacji: 2019-06-13 09:27:28.
 Zarządzenie Nr 45.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:59:34 | Data modyfikacji: 2019-06-13 09:27:28.
 Zarządzenie Nr 46.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wydania upoważnienia dla Pana Rafała Bartnika do reprezentowania w Radzie Stowarzyszenia "Długosz Królewski"

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:55:40 | Data modyfikacji: 2019-06-13 09:27:28.
 Zarządzenie Nr 47.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2018 oraz przekazania go Radzie Gminy.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:47:11 | Data modyfikacji: 2019-06-13 09:27:28.
 Zarządzenie Nr 48.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 2018 oraz przekazania go radzie Gminy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:51:41 | Data modyfikacji: 2019-06-13 09:27:28.
 Zarządzenie Nr 49.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Psary

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:06:41 | Data modyfikacji: 2019-06-13 09:27:28.
 Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Biernacice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:08:05 | Data modyfikacji: 2019-06-13 09:27:28.
 Zarządzenie Nr 51.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 08:14:49 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 52.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Latowice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:06:42 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 53.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Rososzyca

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:41:37 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 54.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Ołobok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:45:53 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 55.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sławin

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:55:22 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 56.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Strzyżew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:57:25 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 57.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o.o."Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:05:51 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 58.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-12 13:31:00 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 59.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 08:19:44 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 60.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sieroszewice i jednostek organizacyjnycvh Gminy Sieroszewice w okresie od 01.05.2019r. - 31.12.2020 r."

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:37:59 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 61.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Masanów

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:43:34 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 62.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Namysłaki

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:45:59 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 63.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 13:43:34 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 64.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 13:47:00 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 65.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Wielowsi w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Sieroszewice w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonymi na dzień 14 kwietnia 2019 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-29 15:35:10 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 66.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:00:53 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 67.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2018 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:14:29 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 68.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i wyznaczenie dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-29 15:39:07 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 69.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-15 15:47:17 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:47:54.
 Zarządzenie Nr 70.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 08:22:42 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:47:54.
 Zarządzenie Nr 71.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-17 12:16:43 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:47:54.
 Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:45:58 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:47:54.
 Zarządzenie Nr 73.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:07:14 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:47:54.
 Zarządzenie Nr 74.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:11:56 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:47:54.
 Zarządzenie Nr 75.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:14:36 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:47:54.
 Zarządzenie Nr 76.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:18:25 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:47:54.
 Zarządzenie Nr 77.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:23:36 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:47:54.
 Zarządzenie Nr 78.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:27:16 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:47:54.
 Zarządzenie Nr 79.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-18 10:01:23 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:47:54.
 Zarządzenie Nr 80.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 12:09:52 | Data modyfikacji: 2019-06-18 09:57:10.
 Zarządzenie Nr 81.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 15:19:11 | Data modyfikacji: 2019-06-18 09:57:10.
 Zarządzenie Nr 86.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:30:33 | Data modyfikacji: 2019-05-29 12:06:42.
 Zarządzenie Nr 88.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 maja 2019 r. w powołania komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego p.n. "Remont szatni na Gminnym Stadionie w Sieroszewicach"

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:30:56 | Data modyfikacji: 2019-05-29 12:06:42.
 Zarządzenie Nr 89.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust. 8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 12:17:05 | Data modyfikacji: 2019-05-29 12:06:42.
 Zarządzenie Nr 92.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-21 19:14:39 | Data modyfikacji: 2019-05-29 12:07:02.
 Zarządzenie Nr 96.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 14:25:30 | Data modyfikacji: 2019-05-29 12:07:02.
 Zarządzenie Nr 97.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-10 16:16:34 | Data modyfikacji: 2019-05-29 12:07:02.
Data wprowadzenia: 2019-06-10 16:16:34
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska