Budżet na 2006 rok

 Uchwała Nr XXIX/196/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieroszewice na 2006 rok.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 08:42:14.
 Zał. 1 do Uchwały Nr XXIX/196/05 - Dochody budżetu na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:08:59.
 Zał. 2 do Uchwały Nr XXIX/196/05 - Wydatki budżetu na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:10:09 | Data modyfikacji: 2006-01-11 09:11:38.
 Zał. 3 do Uchwały Nr XXIX/196/05 - Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:11:07 | Data modyfikacji: 2006-01-11 09:11:38.
 Zał. 4 do Uchwały Nr XXIX/196/05 - Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:12:52 | Data modyfikacji: 2006-01-11 09:11:38.
 Zał. 5 do Uchwały Nr XXIX/196/05 - Limity na Wieloletni Program Inwestycyjny 2006-2007

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:15:34 | Data modyfikacji: 2006-01-11 09:11:38.
 Zał. 6 do Uchwały Nr XXIX/196/05 - Środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Sieroszewice na 2006r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:17:13 | Data modyfikacji: 2006-01-11 09:11:38.
 Zał. 7 do Uchwały Nr XXIX/196/05 - Plan dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na 2006 rok.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:19:57 | Data modyfikacji: 2006-01-11 09:11:38.
 Zał. 8 do Uchwały Nr XXIX/196/05 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:21:16 | Data modyfikacji: 2006-01-11 09:11:38.
 Zał. 9 do Uchwały Nr XXIX/196/05 - Przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:26:02 | Data modyfikacji: 2006-01-11 09:11:38.
 Zał. 10 do Uchwały Nr XXIX/196/05 - Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2006 roku

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:27:11 | Data modyfikacji: 2006-01-11 09:11:38.
 Zał. 11 do Uchwały Nr XXIX/196/05 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:28:56 | Data modyfikacji: 2006-01-11 09:11:38.

Zobacz:
 Prognoza budżetowa na 2006 rok .  Budżet na 2006 rok .  GFOŚiGW na 2006 rok .  Układ wykonawczy planu finansowego 11.01.2006 .  Zmiany budżetu 10.02.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 03.03.2006 .  Zmiany budżetu 17.03.2006 .  Zmiany budżetu 31.03.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 07.04.2006 .  Zmiany budżetu 27.04.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 08.05.2006 .  Zmiany budżetu 30.05.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 05.06.2006 .  Zmiany budżetu 22.06.2006 .  Zmiany budżetu 28.06.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 03.07.2006 .  Zmiany budżetu 02.08.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 09.08.2006 .  Zmiany budżetu 28.09.2006 .  Zmiany budzetu 29.09.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 03.10.2006 .  Zmiany budżetu 16.10.2006 .  Zmiany budżetu 26.10.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 06.11.2006 .  Zmiany budżetu 06.11.2006 .  Zmiany budżetu 06.12.2006 .  Zmiany budżetu 28.12.2006 . 
Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:28:56
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek