Zmiany budżetu 28.12.2006

 Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2006 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-01-16 20:25:24.
 Dochody budżetu - Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr III/12/06

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-01-16 20:26:22.
 Wydatki budżetu - Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr III/12/06

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-01-16 20:27:13.
 Limity na Wieloletni Program Operacyjny na lata 2006-2007 - Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr III/12/06

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-01-16 20:28:05.
 Przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2006r. - Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr III/12/06

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-01-16 20:29:33.

Zobacz:
 Prognoza budżetowa na 2006 rok .  Budżet na 2006 rok .  GFOŚiGW na 2006 rok .  Układ wykonawczy planu finansowego 11.01.2006 .  Zmiany budżetu 10.02.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 03.03.2006 .  Zmiany budżetu 17.03.2006 .  Zmiany budżetu 31.03.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 07.04.2006 .  Zmiany budżetu 27.04.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 08.05.2006 .  Zmiany budżetu 30.05.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 05.06.2006 .  Zmiany budżetu 22.06.2006 .  Zmiany budżetu 28.06.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 03.07.2006 .  Zmiany budżetu 02.08.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 09.08.2006 .  Zmiany budżetu 28.09.2006 .  Zmiany budzetu 29.09.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 03.10.2006 .  Zmiany budżetu 16.10.2006 .  Zmiany budżetu 26.10.2006 .  Układ wykonawczy planu finansowego 06.11.2006 .  Zmiany budżetu 06.11.2006 .  Zmiany budżetu 06.12.2006 .  Zmiany budżetu 28.12.2006 . 
Data wprowadzenia: 2007-01-16 20:29:33
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek