Układ wykonawczy planu finansowego 01.06.2007

 Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 czerwca 2007r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-07-19 09:16:16.
 Dochody budżetu na rok 2007 - załącznik 1 do Zarządzenia 53/07

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-07-19 09:16:42.
 Wydatki budżetu na rok 2007 - załącznik 2 do Zarządzenia 53/07

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-07-19 09:17:11.
 Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 czerwca 2007r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2007 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-07-19 09:53:15.
 Dochody budżetu na rok 2007 - załącznik 1 do Zarządzenia 54/07

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-07-19 09:53:46.
 Wykaz inwestycji na rok 2007 - Załącznik 2 do Zarządzenia 54/07

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-07-19 09:54:14.

Zobacz:
 Budżet na rok 2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego na 2007r. .  Zmiany budzetu 02.03.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 14.03.2007 .  Zmiany budżetu 19.03.2007 .  Zmiany budzetu 26.03.2007 .  Zmiany budżetu 18.04.2007 .  Zmiany budżetu 25.04.2007 .  Zmiany budżetu 07.05.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 08.05.2007 .  Zmiany budżetu 28.05.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 01.06.2007 .  Zmiany budżetu 12.06.2007 .  Zmiany budżetu 29.06.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 03.07.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 07.08.2007 .  Zmiany budżetu 25.09.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 08.10.2007 .  Zmiany budżetu 16.10.2007 .  Zmiany budżetu 30.10.2007 .  Zmiany budżetu 05.11.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 05.11.2007 .  Zmiany budżetu 22.11.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 03.12.2007 .  Projekt Budżetu na rok 2008 .  Zmiany budżetu 28.12.2007 .  Zmiany budżetu 31.12.2007 .  Układ wykonawczy, plan finansowy 31.12.2007 .  Zmiany budżetu 14.12.2007 . 
Data wprowadzenia: 2007-07-19 09:54:14
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek