Układ wykonawczy planu finansowego 08.10.2007

 Zarządzenie Nr 89/07 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 października 2007r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2007-11-19 12:55:29.
 Dochody budżetu - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2007

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Referat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2007-11-19 12:56:27.
 Wydatki budżetu - załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2007

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Referat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2007-11-19 12:56:56.
 Zarządzenie Nr 90/07 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 października 2007r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2007 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2007-11-19 12:57:29.
 Dochody budżetu - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2007

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Referat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2007-11-19 12:57:47 | Data modyfikacji: 2007-11-19 12:58:06.
 Wydatki budżetu - załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2007

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Referat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2007-11-19 12:58:44 | Data modyfikacji: 2007-11-19 12:58:06.

Zobacz:
 Budżet na rok 2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego na 2007r. .  Zmiany budzetu 02.03.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 14.03.2007 .  Zmiany budżetu 19.03.2007 .  Zmiany budzetu 26.03.2007 .  Zmiany budżetu 18.04.2007 .  Zmiany budżetu 25.04.2007 .  Zmiany budżetu 07.05.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 08.05.2007 .  Zmiany budżetu 28.05.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 01.06.2007 .  Zmiany budżetu 12.06.2007 .  Zmiany budżetu 29.06.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 03.07.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 07.08.2007 .  Zmiany budżetu 25.09.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 08.10.2007 .  Zmiany budżetu 16.10.2007 .  Zmiany budżetu 30.10.2007 .  Zmiany budżetu 05.11.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 05.11.2007 .  Zmiany budżetu 22.11.2007 .  Układ wykonawczy planu finansowego 03.12.2007 .  Projekt Budżetu na rok 2008 .  Zmiany budżetu 28.12.2007 .  Zmiany budżetu 31.12.2007 .  Układ wykonawczy, plan finansowy 31.12.2007 .  Zmiany budżetu 14.12.2007 . 
Data wprowadzenia: 2007-11-19 12:58:44
Autor: Referat Finansowo - Podatkowy
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek