2008r.

 Zarządzenie Nr 211/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.12.2008r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:39:46.
 Zarządzenie Nr 210/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.12.2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:39:05.
 Zarządzenie Nr 209/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11.12.2008r. w sprawie dokonania przeklasyfikowania, wybrakowania oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:37:24 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:38:06.
 Zarządzenie Nr 208/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11.12.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:37:14 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:19:01.
 Zarządzenie Nr 207/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01.12.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:37:03 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:14:56.
 Zarządzenie Nr 206/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27.11.2008r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:35:04 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:14:56.
 Zarządzenie Nr 205/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27.11.2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:33:37 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:14:56.
 Zarządzenie Nr 204/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13.11.2008r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Sieroszewice projektu budżetu na rok 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:31:42 | Data modyfikacji: 2009-03-05 14:37:24.
 Zarządzenie Nr 203/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12.11.2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds.kancelarii- sekretariatu

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:31:04 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:47:49.
 Zarządzenie Nr 202/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04.11.2008r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:09:00 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:47:49.
 Zarządzenie Nr 201/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04.11.2008r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:08:29 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:47:49.
 Zarządzenie Nr 200/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.10.2008r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:45:25 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:47:49.
 Zarządzenie Nr 199/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.10.2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:43:44 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:47:49.
 Zarządzenie Nr 198/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:42:28 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:47:49.
 Zarządzenie Nr 197/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21.10.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:40:43 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:32:06.
 Zarządzenie Nr 196/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14.10.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi GOPS w Sieroszewiceach oraz zatwierdzenia i przystąpienia do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1., w drodze realizacji projektu systemowego ,,Wspólnie Aktywni”.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:40:12 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:51:40.
 Zarządzenie Nr 195/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14.10.2008r. w sprawie powołania i zasad funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:39:42 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:34:28.
 Zarządzenie Nr 194/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:38:47 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:34:28.
 Zarządzenie Nr 193/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14.10.2008r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:37:18 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:34:28.
 Zarządzenie Nr 192/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14.10.2008r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:36:58 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:34:28.
Zarządzenie Nr 191/08
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:26:19 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:34:28.
Zarządzenie Nr 190/08
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:26:00 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:34:28.
 Zarządzenie Nr 189/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06.10.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:23:52 | Data modyfikacji: 2009-03-05 14:49:41.
 Zarządzenie Nr 188/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06.10.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:23:43 | Data modyfikacji: 2009-03-05 14:44:55.
 Zarządzenie Nr 187/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06.10.2008r. w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego oraz zakres dokumentacji konsolidacyjnej.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:23:17 | Data modyfikacji: 2009-03-11 10:29:04.
 Zarządzenie Nr 186/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.09.2008r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:23:04 | Data modyfikacji: 2009-03-11 10:24:57.
 Zarządzenie Nr 185/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.09.2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:22:13 | Data modyfikacji: 2009-03-11 10:25:59.
 Zarządzenie Nr 184/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-27 14:41:30 | Data modyfikacji: 2009-03-11 10:25:59.
 Zarządzenie Nr 183/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25.09.2008r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Sieroszewice i w podległych jednostkach organizacyjnych gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-27 14:39:23 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 182/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18.09.2008 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-06 12:09:49 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 181/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18.09.2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-06 12:08:25 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 180/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18.09.2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-06 12:07:01 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 179/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11.09.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-06 12:03:51 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 178/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11.09.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-06 12:02:30 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 177/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09.09.2008 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-06 12:00:28 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 176/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09.09.2008 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-06 11:59:51 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 175/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-06 11:57:44 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 174/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25.08.2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Wielowsi

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-06 11:56:38 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 173/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25.08.2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-06 11:55:54 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 172/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 08.08.2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-06 11:54:29 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 171/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 08.08.2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-06 11:54:09 | Data modyfikacji: 2009-03-12 13:57:42.
 Zarządzenie Nr 170/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06.08.2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia zasad jego funkcjonowania.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-10-31 12:08:11 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:37:01.
 Zarządzenie Nr 169/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 05.08.2008r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Sieroszwice w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w tym w razie wystąpienia terrorystycznego lub innych szczególnych zdarzeń a także w czasie wojny.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-10-31 12:07:06 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:35:49.
 Zarządzenie Nr 168/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 05.08.2008 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-09-24 10:36:06 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:35:49.
 Zarządzenie Nr 167/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16.07.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - droga Wielowieś

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:08:34 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:35:49.
 Zarządzenie Nr 166/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16.07.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - droga Psary

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:07:59 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:35:49.
 Zarządzenie Nr 165/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16.07.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - droga Ołobok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:07:13 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:35:49.
 Zarządzenie Nr 164/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.06.2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:06:02 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:29:21.
 Zarządzenie Nr 163/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.06.2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:05:46 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:28:57.
 Zarządzenie Nr 162/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27.06.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - dowóz dzieci

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:05:05 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:28:57.
 Zarządzenie Nr 161/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25.06.2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:03:52 | Data modyfikacji: 2009-03-05 13:10:17.
 Zarządzenie Nr 160/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10.06.2008r. zmieniające Zarządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:03:33 | Data modyfikacji: 2009-03-11 10:30:26.
 Zarządzenie Nr 159/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10.06.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - droga Rososzyca

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:03:07 | Data modyfikacji: 2009-03-11 10:30:26.
 Zarządzenie Nr 158/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10.06.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - droga Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:02:24 | Data modyfikacji: 2009-03-11 10:30:26.
 Zarządzenie Nr 157/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10.06.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - droga Rososzyca

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:01:28 | Data modyfikacji: 2009-03-11 10:30:26.
 Zarządzenie Nr 156/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.05.2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:00:31 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:32:15.
 Zarządzenie Nr 155/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.05.2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 11:00:10 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:31:13.
 Zarządzenie Nr 154/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29.05.2008 w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:58:59 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:31:13.
 Zarządzenie Nr 153/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29.05.2008 w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:58:11 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:31:13.
 Zarządzenie Nr 152/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29.05.2008 w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:57:22 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:31:13.
 Zarządzenie Nr 151/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29.05.2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wielowsi

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:55:19 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:31:13.
 Zarządzenie Nr 150/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29.05.2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:54:31 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:31:13.
 Zarządzenie Nr 149/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20.05.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - oświetlenie uliczne

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:53:30 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:31:13.
 Zarządzenie Nr 148/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15.05.2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:51:32 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:31:13.
Zarządzenie Nr 147/08
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:50:28 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:31:13.
Zarządzenie Nr 146/08
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:50:14 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:31:13.
 Zarządzenie Nr 145/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.04.2008 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:48:30 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:31:13.
 Zarządzenie Nr 144/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.04.2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:47:35 | Data modyfikacji: 2008-09-24 10:31:13.
 Zarządzenie Nr 143/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14.04.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2007/2008 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:40:28 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:40:36.
 Zarządzenie Nr 142/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 08.04.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - droga Strzyżew

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:39:27 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:40:36.
 Zarządzenie Nr 141/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 08.04.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - chodnik Latowice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:37:55 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:38:18.
 Zarządzenie Nr 140/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07.04.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania, i opieki w roku szkolnym 2007/2008 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:35:08 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:38:18.
 Zarządzenie Nr 138/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01.04.2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:34:01 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:45:46.
 Zarządzenie Nr 138/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.03.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - droga Wielowieś

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:33:16 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:45:46.
 Zarządzenie Nr 137/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.03.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - droga Zamość - Raduchów

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:32:06 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:45:46.
 Zarządzenie Nr 136/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.03.2008 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego - droga Masanów

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:28:29 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:31:05.
 Zarządzenie Nr 135/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.03.2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-04-09 10:42:43 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:31:05.
 Zarządzenie Nr 134/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.03.2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-04-09 10:41:50 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:31:05.
 Zarządzenie Nr 133/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sieroszewice ustawami na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-04-09 10:35:58 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:31:05.
 Zarządzenie Nr 132/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sieroszewice ustawami na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-04-08 11:02:54 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:31:05.
Zarządzenie Nr 131/08
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-04-08 10:57:19 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:31:05.
 Zarządzenie Nr 130/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 marca 2008r. w sprawie powołania komisji przetragowej dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-04-08 10:54:30 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:31:05.
 Zarządzenie Nr 129/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 marca 2008r. w sprawie powołania komisji przetragowej dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-03-25 14:04:16 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:31:05.
Zarządzenie Nr 128/08
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-03-25 14:01:58 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:31:05.
Zarządzenie Nr 127/08
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-03-25 14:00:55 | Data modyfikacji: 2008-08-08 10:31:05.
 Zarządzenie Nr 126/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-03-25 13:59:51 | Data modyfikacji: 2009-02-09 09:30:57.
 Zarządzenie Nr 125/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-02-25 15:04:29 | Data modyfikacji: 2009-02-09 09:30:57.
 Zarządzenie Nr 124/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lutego 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2007/2008 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-02-25 15:03:26 | Data modyfikacji: 2009-02-09 09:30:57.
 Zarządzenie Nr 123/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lutego 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2007/2008 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-02-25 15:02:01 | Data modyfikacji: 2008-02-25 15:02:18.
 Zarządzenie Nr 122/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 05 lutego 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-02-25 15:00:46 | Data modyfikacji: 2008-03-07 12:18:31.
 Zarządzenie Nr 121/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2007/2008 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-02-25 11:31:17 | Data modyfikacji: 2008-03-07 12:18:31.
 Zarządzenie Nr 120/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sieroszewice ustawami na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-02-25 11:29:40 | Data modyfikacji: 2008-02-25 11:35:53.
 Zarządzenie Nr 119/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-02-25 11:27:10 | Data modyfikacji: 2008-02-25 11:35:53.
 Zarządzenie Nr 118/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-02-25 11:26:15 | Data modyfikacji: 2008-02-25 11:35:53.
 Zarządzenie Nr 117/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sieroszewice ustawami na 2008 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-02-25 11:24:56 | Data modyfikacji: 2008-02-25 11:35:53.
Data wprowadzenia: 2008-02-25 11:24:56
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice
ObowižEzuje od: 2008-01-02
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek