Wójt

Wójt

 

Czesław Berkowski

Wójt Gminy Sieroszewice

tel.: (62) 739-60-89 wew.360

tel.: (62) 739-60-76 wew.360

e-mail: wojt@sieroszewice.pl

Kompetencje 

Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, w szczególności:

·         przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

·         określanie sposobu wykonywania uchwał,

·         gospodarowanie mieniem komunalnym,

·         wykonywanie budżetu,

·         zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.

 

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

 

Przyjęcia interesantów 

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od 9:00 do 15:30

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-09-02 10:59:11 | Data modyfikacji: 2011-01-18 09:48:27.
 Szerszy opis kompetencji

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-02-07 11:41:55 | Data modyfikacji: 2011-01-18 09:48:27.
Data wprowadzenia: 2005-02-07 11:41:55
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek