Projekt budżetu na 2009 rok

 Zarządzenie Nr 204/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13.11.2008 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Sieroszewice projektu budżetu na rok 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:06:22.
 Projekt Uchwały budżetowej na rok 2009 - zał 1 do Zarzadzenia 204/08

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Refarat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:14:07.
 Dochody Budżetu Gminy na 2009r. - załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Refarat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:16:21.
 Wydatki Budżetu Gminy na 2009r. - załącznik 2 do Projektu Uchwały Budżetowej 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Refarat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:17:32.
 Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2009 - załącznik 3 do projektu Uchwały Budzetowej 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Refarat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:18:37.
 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne - zał. 4 do Zarządzenia 204/08

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Refarat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:20:42.
 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 - załącznik 5 do projektu uchwały budżetowej na 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Refarat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:26:14.
 Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku - zał. 6 do projektu uchwały budżetowej 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Refarat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:27:37.
 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2009 rok - zał. 7 do projektu uchwały budzetowej 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Refarat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:28:38.
 Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w 2009r. - załącznik 8 do projektu budżetu na 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Refarat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:31:05.
 Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009 - zał. 9 do projektu budzetu na 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Refarat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:32:53.
 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r. - załącznik 10 do projektu uchwały budżetowej 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Refarat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:34:45.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2009 rok .  Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .  Budżet na 2009 rok .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 02.01.2009 .  Plan finansowy 02.01.2009 .  Zmiany budżetu 06.02.2009 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 19.02.2009 .  Zmiany budżetu 31.03.09 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 06.04.2009 .  Zmiany budżetu 28.04.2009 .  Zmiany budżetu 12.05.2009 .  Zmiany budżetu 18.05.2009 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 19.05.2009 .  Zmiany budżetu 04.06.2009 .  Zmiany budżetu 25.06.2009 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 25.06.2009 .  Zmiany budżetu 01.07.2009 .  Zmiany budżetu 16.07.2009 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 20.07.2009 .  Zmiany budżetu 31.07.2009 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 13.08.2009 .  Zmiany budżetu 31.08.2009 .  Zmiany budżetu 08.09.2009 .  Zmiany budżetu 29.09.2009 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 30.09.2009 .  Zmiana budżetu 15.10.2009 r. .  Zmiana budżetu 04.11.2009 r. .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 04.11.2009 .  Zmiana budżetu 24.11.2009 r. .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 30.11.2009 r. .  Zmiany budżetu 18.12.09 .  Zmiany budżetu 23.12.09 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 31.12.2009 r. . 
Data wprowadzenia: 2008-11-26 08:34:45
Autor: Refarat Finansowo - Podatkowy
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek