Dokumentacja przetargowa ZP.PN.03/09 Wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem oraz oprogramowaniem w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, Gmina Sieroszewice

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.PN.03/09 Wykonanie sieci komputerowej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-01-20 14:50:36.
 Projekt sieci komputerowej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-01-20 14:51:45.
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sierozsewice | Data wprowadzenia: 2009-02-23 13:35:31.
 ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sierozsewice | Data wprowadzenia: 2009-02-23 13:46:14.
 Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-02-23 13:47:01.
 Protest dotyczy ZP.PN.03/09

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-02-23 13:47:54.
 Oddalenie protestu

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sierozsewice | Data wprowadzenia: 2009-02-23 13:48:32.
Data wprowadzenia: 2009-02-23 13:48:32
Autor: Wójt Gminy Sierozsewice
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek