Dokumentacja przetargowa ZP.PN.06/09 na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012


ZP.PN.06/09

 

Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012”

 

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

1

PANORAMA II Sp. z o.o.

Ul. Słoneczna 73

81-605 Gdynia

1.252.826,84

2

SODEX Sp. z o.o.

Złotniki, ul. Dworcowa 22

62-002 Suchy Las

1.223.116,64

3

MARGOT INWESTYCJE

Ul. Borowskiego 7A/2

66-400 Gorzów Wlkp.

999.925,42

4

FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba

Ul. Kolejowa 4

83-307 Kiełpino

1.249.432,50

5

NEST Sp. z o.o.

Ul. Irysowa 31

51-117 Wrocław

1.117.788,36

6

PANPRO SPORT

Ul. Jubilerska 8

04-190 Warszawa

1.364.814,00

7

POLCOURT S.A.

Ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7

01-510 Warszawa

1.467.362,45

8

MEDIA STADION Sp. Z o.o.

Ul. Białowieska 2

71-010 Szczecin

1.199.645,30

9

ZAKŁAD BUDOWLANY

Inz. Henryk Kaczmarek

Ul. Dojazd 22

98-220 Zduńska Wola

1.325.627,60

10

VARITEX S.A.

Ul. Dostawcza 12

93-231 Łódź

1.390.000,00

11

PHU ANIDAR

Tomasz Piotrowiak

Chojęcin Szum 8c

63-640 Bralin

1.189.729,19

12

AXEL – SPORT Dariusz Siedlak

Ul. Kośnego 36/8

45-056 Opole

1.220.537,53

13

PHUT EPA Edmund Pestka

Ul. Owocowa 1

63-700 Krotoszyn

 

1.207.800,00

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-04-06 11:11:42.
 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ w postępowaniu dotyczącym Wykonania Boisk Sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” określonego Nr ZP.PN.06/2009 ogłoszonego w dniu 4 marca 2009r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-04-01 10:04:30.
 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ w postępowaniu dotyczącym Wykonania Boisk Sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” określonego Nr ZP.PN.06/2009 ogłoszonego w dniu 4 marca 2009r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-04-01 09:56:27.
 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ w postępowaniu dotyczącym Wykonania Boisk Sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” określonego Nr ZP.PN.06/2009 ogłoszonego w dniu 4 marca 2009r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-30 12:56:35.
INFORMACJA


W związku ze zmianami typowej SIWZ wprowadzonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - w SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012” zmienia się zapis rozdziału 18


Rozdział 18 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


 


Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt


KC = Cn/Cob x 100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)


Gdzie:


KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy


CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu


COB – cena zaoferowana w ofercie badanej


Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.


 


W związku z powyższym zmienia się też zapis Punktu 8 ogłoszenia na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012” na zapis


 


8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE


 


Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt


KC = Cn/Cob x 100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)


Gdzie:


KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy


CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu


COB – cena zaoferowana w ofercie badanej


 


Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-30 12:47:10.
 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZw postępowaniu dotyczącym Wykonania Boisk Sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” określonego Nr ZP.PN.06/2009 ogłoszonego w dniu 4 marca 2009r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-27 11:34:40.
 Rozstrzygnięcie protestu dot.: Moje boisko Orlik 2012

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-25 14:26:27.INFORMACJA


 


Urząd Gminy Sieroszewice informuje, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 16. Miejsce oraz termin otwarcia ofert pkt 1. zapisano błędnie, iż ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gminie Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 10, w terminie do dnia 05.04.2009 roku, godz. 10.00, - winno być zapisane następująco: ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gminie Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 10, w terminie do dnia 06.04.2009 roku, godz. 10.00

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-23 13:25:08.
 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ w postępowaniu dotyczącym Wykonania Boisk Sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” określonego Nr ZP.PN.06/2009 ogłoszonego w dniu 4 marca 2009r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-17 13:03:24.
 INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU Dotyczy: Postępowania na „Wykonanie Boisk Sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” określonego numerem ZP.PN.06/2009 ogłoszonego w dniu 4 marca 2009r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-17 12:46:30.
 Przedmiar robót - branża sanitarna

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-04 15:03:16.
 Przedmiar robót - branża elektryczna

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-04 15:02:30.
 Przedmiar robót - branża budowlana (droga dojazdowa, chodnik i parking)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-04 15:01:57.
 Przedmiar robót - branża budowlana

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-04 15:00:53.
 Zamienna SST Nr 4/ZT

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:58:47.
 Zamienna SST Nr 2/D

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:58:16.
 Zamienna SST Nr 1/B

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:57:44.
 Specyfikacje techniczne wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012”

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:56:35.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012”

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:41:33.

Zobacz:
 Projekt architektoniczno - budowlany budynku zaplecza .  Projekt instalacji elektr. oświetlenia i zasialania .  Projekt instalacji sanitarnych i przyłączy .  Projekt zagospodarowania terenu . 
Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:41:33
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek