Dokumentacja przetargowa Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-08 13:48:54.
 Uchwała nr SO _0950/26/2/Ka/09 Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20lipca 2009 r. w sprawie wydania na wniosek jednostki samorząclu terytorialnego opinii o moŻliwości spłaty kredytu

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-22 14:24:34 | Data modyfikacji: 2009-07-22 14:37:50.
Data wprowadzenia: 2009-07-22 14:24:34
Data modyfikacji: 2009-07-22 14:37:50
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek