Dokumentacja przetargowa ZP.PN.18/09 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice – Etap II – Roboty remontowo elewacyjne.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 13:42:08.
 Zał. 1 Informacja BIOZ

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 13:43:16.
 Zał. 2 Opis

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 13:43:45.
 Zał. 3 Opis techniczny

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 13:44:19.
 Zał. 4 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 13:45:32.
 Zał. 5 Ocena stanu technicznego

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 13:46:42.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 13:48:59 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Rzut piwnic

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:12:46 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Rzut parteru

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:13:04 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Rzut I piętra

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:13:26 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Rzut II piętra

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:13:51 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Zagospodarowanie terenu

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:17:05 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Rzut dachu

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:17:49 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Elewacja południowa - projekt

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:19:25 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Elewacja południowa - kolor

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:19:53 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Elewacja północna - projekt

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:20:27 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Elewacja północna - kolor

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:20:54 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Elewacja wschodnia - projekt

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:21:23 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Elewacja wschodnia - kolor

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:21:49 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Elewacja zachodnia - projekt

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:22:21 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
 Elewacja zachodnia - kolor

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:23:02 | Data modyfikacji: 2009-07-17 14:16:14.
Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:23:02
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek