Zmiany budżetu 25.06.2009

 Uchwała Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 08:21:30.
 Dochody budżetu - załącznik nr 1

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 08:21:56.
 Wydatki budżetu - załącznik nr 2

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 08:22:13.
 Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2009 - załącznik nr 3

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 08:22:52.
 Wykaz inwestycji oraz wsokość wydatków realizowanych w roku 2009 - załącznik nr 4

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 08:23:12.
 Wieloletni plan inwestycyjny - załącznik nr 5

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 08:23:24.
 Przychody i rozchody budżetu w 2009r. - załącznik 6

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 08:28:33.
  Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009 - załącznik nr 8

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 08:31:32.
 Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2009 rok - załącznik nr 9

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 08:32:02.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2009 rok .  Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .  Budżet na 2009 rok .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 02.01.2009 .  Plan finansowy 02.01.2009 .  Zmiany budżetu 06.02.2009 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 19.02.2009 .  Zmiany budżetu 31.03.09 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 06.04.2009 .  Zmiany budżetu 28.04.2009 .  Zmiany budżetu 12.05.2009 .  Zmiany budżetu 18.05.2009 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 19.05.2009 .  Zmiany budżetu 04.06.2009 .  Zmiany budżetu 25.06.2009 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 25.06.2009 .  Zmiany budżetu 01.07.2009 .  Zmiany budżetu 16.07.2009 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 20.07.2009 .  Zmiany budżetu 31.07.2009 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 13.08.2009 .  Zmiany budżetu 31.08.2009 .  Zmiany budżetu 08.09.2009 .  Zmiany budżetu 29.09.2009 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 30.09.2009 .  Zmiana budżetu 15.10.2009 r. .  Zmiana budżetu 04.11.2009 r. .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 04.11.2009 .  Zmiana budżetu 24.11.2009 r. .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 30.11.2009 r. .  Zmiany budżetu 18.12.09 .  Zmiany budżetu 23.12.09 .  Układ wykonawczy, Plan finansowy 31.12.2009 r. . 
Data wprowadzenia: 2009-12-16 08:32:02
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek