Zmiany budżetu 03.02.2010 r.

 Uchwała Nr XXXIII/199/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2010-02-15 08:48:31.
 Dochody budżetu - załącznik nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy | Data wprowadzenia: 2010-02-15 08:55:10.
 Wydatki budżetu - załącznik nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy | Data wprowadzenia: 2010-02-15 08:55:54.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w roku 2010 - załącznik nr 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy | Data wprowadzenia: 2010-02-15 08:57:54.
 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 - załącznik nr 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy | Data wprowadzenia: 2010-02-15 09:00:57.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r. - załącznik nr 5

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy | Data wprowadzenia: 2010-02-15 09:02:21.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2010 rok .  Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .  Budżet na 2010 rok .  Plan finansowy 05.01.2010 r. .  Zmiany budżetu 03.02.2010 r. .  Plan finansowy 08.02.2010 r. .  Zmiany budżetu 23.02.2010 r. .  Plan finansowy 09.03.2010 r. .  Zmiany budżetu 30.03.2010 r. .  Plan finansowy 31.03.2010 r. .  Zmiany budżetu 07.04.2010 r. .  Zmiany budżetu 23.04.2010 r. .  Zmiany budżetu 10.05.2010 r. .  Plan finansowy 11.05.2010 r. .  Zmiana budżetu 25.05.2010 r. .  Zmiana budżetu 04.06.2010r. .  Plan finansowy 09.06.2010r. .  Zmiana budżetu 11.06.2010r. .  Zmiana budżetu 24.06.2010r. .  Plan finansowy 25.06.2010r. .  Zmiana budżetu 24.06.2010r. .  Zmiana budżetu 29.06.2010r. .  Zmiana budżetu 14.07.2010 r. .  Plan finansowy 16.07.2010 r. .  Zmiana budżetu 03.08.2010 r. .  Plan finansowy 11.08.2010 r. .  Zmiana budżetu 27.08.2010 r. .  Zmiana budżetu 07.09.2010 r. .  Zmiana budżetu 17.09.2010 r. .  Plan finansowy 28.09.2010 r. .  Zmiana budżetu 28.09.2010 r. .  Zmiana budżetu 14.10.2010 r. .  Zmiana budżetu 29.10.2010 r. .  Plan finansowy 29.10.2010. r. .  Zmiana budżetu 11.11.2010 r. .  Zmiana budżetu 19.11.2010 r. .  Plan finansowy 29.11.2010 r. .  Zmiana budżetu 06.12.2010 r. .  Zmiana budżetu 20.12.2010 r. .  Plan finansowy 23.12.2010 r. .  Zmiana budżetu 29.12.2010 r. .  Plan finansowy 31.12.2010 r. . 
Data wprowadzenia: 2010-02-15 09:02:21
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy
Opublikowane przez: Roman Sodolski