Struktura organizacyjna

Wójt Gminy – Czesław Berkowski

- tel. (62) 739-60-89, 739-60-76 w.360

- e-mail: wojt@sieroszewice.pl

Zastępca Wójta - Ryszard Boduch

- tel. (62) 739-60-89 w.348

- e-mail: ryszardboduch@sieroszewice.pl

Sekretarz Gminy – Mirosława Busza

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

- tel. (62) 739-60-89 w.341

- e-mail: sekretarz@sieroszewice.pl

 Skarbnik Gminy – Teresa Grzeszczyk

- tel. (62) 739-60-89 w.340

- e-mail: skarbnik@sieroszewice.pl

Radca prawny – Regina Masłowska - tel. (62) 739-60-89 w. 342

 

REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY

e-mail: skarbnik@sieroszewice.pl

1. KIEROWNIK REFERATU

- Teresa Grzeszczyk

tel. (62) 739-60-89 w.340

2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej

- Maria Walczak, Karolina Kałużna

tel. (62) 739-60-89 w.344

3. Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Bożena Jaś

tel. (62) 739-60-89 w.331

4. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

- Krystyna Fornalczyk, Agnieszka Kulas

tel. (62) 739-60-89 w.332

5. Stanowisko ds. płac i rozliczeń

Janina Pawlak

tel. (62) 739-60-89 w.344

 6. Stanowisko ds. obsługi kasowej                                      

Dorota Dolata

 tel. (62) 739-60-89 w.331

 

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

e-mail: izo@sieroszewice.pl

 1. KIEROWNIK REFERATU

- Ryszard Boduch

 tel. (62) 739-60-89 w.348

2. ZASTĘPCA KIEROWNIKA REFERATU

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

- Damian Szkudlarek

 tel. (62) 739-60-89 w.351

 3. Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego

- Łukasz Hałupnik

 tel. (62) 739-60-89 w.350

4. Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki mieszkaniowej

- Jerzy Kucharski

 tel. (62) 739-60-89 w.333

 5. Stanowisko ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych

i ochrony środowiska

- Małgorzata Olejnik

 tel. (62) 739-60-89 w.347

 6. Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Kinga Glapiak

 tel. (62) 739-60-89 w.347

 7. Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Roman Sodolski

 tel. (62) 739-60-89 w.335

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

e-mail: usc@sieroszewice.pl

 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego                             

- Marzena Pilarska

tel. (62) 739-60-89 w.336

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 1. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

- Patrycja Kaczmarek

tel. (62) 739-60-89 w. 330

2. Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych

- Grażyna Anioł

tel. (62) 739-60-89 w. 342

3. Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

 -Tomasz Woźniak

tel. (62) 739-60-89 w.346

4. Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

- Krystyna Kłysz

tel. (62) 739-60-89 w.334

                                                   

 

STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI

-Woźny

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekratarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:02:41 | Data modyfikacji: 2017-03-27 14:09:05.

Zobacz:
 Regulamin organizacyjny .  Karty usług - załatwianie spraw .  Ewidencje i rejestry . 
Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:02:41
Data modyfikacji: 2017-03-27 14:09:05
Autor: Sekratarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Roman Sodolski