Struktura organizacyjna

Wójt Gminy – Anatol Piaskowski

- tel. (62) 739-60-89, 739-60-76 w.360

- e-mail: a.piaskowski@sieroszewice.pl

Zastępca Wójta - Bartosz Kubica

- tel. (62) 739-60-89 w.338

- e-mail: kubica@sieroszewice.pl

Sekretarz Gminy – Mirosława Busza

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

- tel. (62) 739-60-89 w.341

- e-mail: sekretarz@sieroszewice.pl

 Skarbnik Gminy – Karolina Kałużna

- tel. (62) 739-60-89 w.340

- e-mail: skarbnik@sieroszewice.pl

 

Radca prawny - Radosław Cegła - tel. (62) 739-60-76

 

REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY

e-mail: finanse@sieroszewice.pl

1. KIEROWNIK REFERATU

- Karolina Kałużna

tel. (62) 739-60-89 w.340

2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej

- Maria Walczak, Edyta Domańska

tel. (62) 739-60-89 w.344

3. Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Bożena Jaś

tel. (62) 739-60-89 w.331

4. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

- Krystyna Fornalczyk, Agnieszka Kulas

tel. (62) 739-60-89 w.332

5. Stanowisko ds. płac i rozliczeń

Janina Pawlak

tel. (62) 739-60-89 w.344

 6. Stanowisko ds. obsługi kasowej                                      

Dorota Dolata

 tel. (62) 739-60-89 w.331

 

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

e-mail: izo@sieroszewice.pl

 1. KIEROWNIK REFERATU

- Ryszard Boduch

 tel. (62) 739-60-89 w.348

2. ZASTĘPCA KIEROWNIKA REFERATU

- Damian Szkudlarek

 

tel. (62) 739-60-89 w.351

 3. Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego

- Łukasz Hałupnik

 

tel. (62) 739-60-89 w.350

4. Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i rolnictwa

- Jerzy Kucharski

 

tel. (62) 739-60-89 w.333

 5. Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

- Małgorzata Olejnik

 tel. (62) 739-60-89 w.347

 6. Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

- Milena Ryfa

 tel. (62) 739-60-89 w.347

 7. Stanowisko ds. ochrony środowiska

- Patrycja Kaczmarek

tel. (62) 739-60-89 w.347

 8. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

- Marzena Sztukowska

 tel. (62) 739-60-89 w.335

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

e-mail: usc@sieroszewice.pl

 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego                             

- Marzena Pilarska

tel. (62) 739-60-89 w.336

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 1. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

- Alicja Kaźmierczak

tel. (62) 739-60-89 w. 330

2. Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych

- Grażyna Anioł

tel. (62) 739-60-89 w. 342

3. Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

 -Tomasz Woźniak

tel. (62) 739-60-89 w.346

4. Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

- Roman Sodolski

tel. (62) 739-60-89 w.334

                                                   

 

STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI

-Woźny

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekratarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:02:41 | Data modyfikacji: 2019-03-22 14:10:31.

Zobacz:
 Regulamin organizacyjny .  Karty usług - załatwianie spraw .  Ewidencje i rejestry . 
Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:02:41
Data modyfikacji: 2019-03-22 14:10:31
Autor: Sekratarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska