Budżet na 2011 rok

 Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:00:40.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:02:02.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:03:55.
 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:06:19.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:08:22.
 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:09:02.
 Plan przychodów i kosztów samorzadowego zakładu budżetowego na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:09:42.
  Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:10:57.
 Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:11:47.
 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2011 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:17:34.
 Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:12:32 | Data modyfikacji: 2011-01-12 15:16:38.

Zobacz:
 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2011 rok .  Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice .  Budżet na 2011 rok .  Plan finansowy 07.01.2011 r. .  Zmiana budżetu 31.01.2011 r. .  Plan finansowy 18.02.2011 r. .  Zmiana budżetu 11.03.2011 r. .  Plan finansowy 18.03.2011 r. .  Zmiana budżetu 31.03.2011 r. .  Plan finansowy 18.04.2011 r. .  Zmiana budżetu 09.05.2011 r. .  Zmiana budżetu 19.05.2011 r. .  Plan finansowy 30.05.2011 r. .  Zmiana budżetu 28.06.2011 r. .  Zmiana budżetu 30.06.2011 r. .  Zmiana budżetu 25.07.2011 r. .  Zmiana budżetu 11.08.2011 r. .  Plan finansowy 12.08.2011 r. .  Zmiana budżetu 16.08.2011 r. .  Zmiana budżetu 31.08.2011 r. .  Plan finansowy 06.09.2011 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2011 r. .  Zmiana budżetu 06.10.2011 r. .  Plan finansowy 06.10.2011 r. .  Zmiana budżetu 28.10.2011 r. .  Plan finansowy 15.11.2011 r. .  Zmiana budżetu 30.11.2011 r. .  Plan finansowy 13.12.2011 r. .  Zmiana budżetu 22.12.2011 r. .  Zmiana budżetu 29.12.2011 r. .  Plan finansowy 02.01.2012 r. . 
Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:12:32
Data modyfikacji: 2011-01-12 15:16:38
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak
Opublikowane przez: Roman Sodolski