Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach zakres - Nadbudowa o zaplecze administracyjne

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:18:38.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:22:09.
 Załączniki Nr 1- 7

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:23:28.
 Załącznik Nr 8

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:24:04.
 Załącznik Nr 9

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:25:30.
 Załącznik Nr 10-1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:27:54.
 Załącznik Nr 10 - 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:34:10 | Data modyfikacji: 2011-02-03 11:38:43.
 Załącznik Nr 10 - 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:35:47 | Data modyfikacji: 2011-02-03 11:48:32.
 Załącznik Nr 10 - 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:50:13 | Data modyfikacji: 2011-02-03 11:48:32.
 Załącznik Nr 10 - 5

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:51:57 | Data modyfikacji: 2011-02-03 11:53:16.
 Załącznik Nr 11

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:54:10 | Data modyfikacji: 2011-02-03 11:53:16.
 Załącznik Nr 12

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:54:48 | Data modyfikacji: 2011-02-03 11:53:16.
 Załącznik Nr 13

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 11:55:13 | Data modyfikacji: 2011-02-03 11:53:16.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Wyjaśnienia do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-11 07:56:11 | Data modyfikacji: 2011-02-03 11:53:16.
 Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ z 14.02.2011 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-14 09:28:59 | Data modyfikacji: 2011-02-14 09:29:25.
 Wyjaśnienia Nr 3 do SIWZ z 14.02.2011 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-02-14 09:30:05 | Data modyfikacji: 2011-02-14 09:29:25.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2011-03-01 13:40:20 | Data modyfikacji: 2011-02-14 09:29:25.
Data wprowadzenia: 2011-03-01 13:40:20
Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski