Zmiana budżetu 09.05.2011 r.

 Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-05-20 14:03:08.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-05-20 14:04:07.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-05-20 14:06:24.
 Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-05-20 14:07:10.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-05-20 14:08:31.
 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-05-20 14:16:18.
 Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-05-20 14:12:09 | Data modyfikacji: 2011-05-20 14:15:36.

Zobacz:
 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2011 rok .  Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice .  Budżet na 2011 rok .  Plan finansowy 07.01.2011 r. .  Zmiana budżetu 31.01.2011 r. .  Plan finansowy 18.02.2011 r. .  Zmiana budżetu 11.03.2011 r. .  Plan finansowy 18.03.2011 r. .  Zmiana budżetu 31.03.2011 r. .  Plan finansowy 18.04.2011 r. .  Zmiana budżetu 09.05.2011 r. .  Zmiana budżetu 19.05.2011 r. .  Plan finansowy 30.05.2011 r. .  Zmiana budżetu 28.06.2011 r. .  Zmiana budżetu 30.06.2011 r. .  Zmiana budżetu 25.07.2011 r. .  Zmiana budżetu 11.08.2011 r. .  Plan finansowy 12.08.2011 r. .  Zmiana budżetu 16.08.2011 r. .  Zmiana budżetu 31.08.2011 r. .  Plan finansowy 06.09.2011 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2011 r. .  Zmiana budżetu 06.10.2011 r. .  Plan finansowy 06.10.2011 r. .  Zmiana budżetu 28.10.2011 r. .  Plan finansowy 15.11.2011 r. .  Zmiana budżetu 30.11.2011 r. .  Plan finansowy 13.12.2011 r. .  Zmiana budżetu 22.12.2011 r. .  Zmiana budżetu 29.12.2011 r. .  Plan finansowy 02.01.2012 r. . 
Data wprowadzenia: 2011-05-20 14:12:09
Data modyfikacji: 2011-05-20 14:15:36
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak
Opublikowane przez: Roman Sodolski