Zmiana budżetu 28.06.2011 r.

 Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:53:20.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:30:54.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:31:27.
 Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:32:30.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:34:30.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:36:21.

Zobacz:
 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2011 rok .  Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice .  Budżet na 2011 rok .  Plan finansowy 07.01.2011 r. .  Zmiana budżetu 31.01.2011 r. .  Plan finansowy 18.02.2011 r. .  Zmiana budżetu 11.03.2011 r. .  Plan finansowy 18.03.2011 r. .  Zmiana budżetu 31.03.2011 r. .  Plan finansowy 18.04.2011 r. .  Zmiana budżetu 09.05.2011 r. .  Zmiana budżetu 19.05.2011 r. .  Plan finansowy 30.05.2011 r. .  Zmiana budżetu 28.06.2011 r. .  Zmiana budżetu 30.06.2011 r. .  Zmiana budżetu 25.07.2011 r. .  Zmiana budżetu 11.08.2011 r. .  Plan finansowy 12.08.2011 r. .  Zmiana budżetu 16.08.2011 r. .  Zmiana budżetu 31.08.2011 r. .  Plan finansowy 06.09.2011 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2011 r. .  Zmiana budżetu 06.10.2011 r. .  Plan finansowy 06.10.2011 r. .  Zmiana budżetu 28.10.2011 r. .  Plan finansowy 15.11.2011 r. .  Zmiana budżetu 30.11.2011 r. .  Plan finansowy 13.12.2011 r. .  Zmiana budżetu 22.12.2011 r. .  Zmiana budżetu 29.12.2011 r. .  Plan finansowy 02.01.2012 r. . 
Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:36:21
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak
Opublikowane przez: Roman Sodolski