Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe

 Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Biernacice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:06:56.
 Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bibianki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:08:57.
 Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bilczew

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:09:40.
 Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:10:52.
 Uchwała Nr V/43/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Latowice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:11:30.
 Uchwała Nr V/44/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:12:03.
 Uchwała Nr V/45/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Namysłaki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:13:02.
 Uchwała Nr V/46/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ołobok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:13:56.
 Uchwała Nr V/47/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parczew

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:14:50.
 Uchwała Nr V/48/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Psary

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:15:47.
 Uchwała Nr V/49/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Raduchów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:18:36.
 Uchwała Nr V/50/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rososzyca

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:19:12.
 Uchwała Nr V/51/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:20:06.
 Uchwała Nr V/52/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sławin

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:20:46.
 Uchwała Nr V/53/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Strzyżew

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:23:15.
 Uchwała Nr V/54/2011 Rady Gmny Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Westrza

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:23:54.
 Uchwała Nr V/55/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wielowieś

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:24:34.
 Uchwała Nr V/56/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zamość

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:25:15 | Data modyfikacji: 2013-01-14 12:05:48.
 Uchwała Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-01-14 11:53:09 | Data modyfikacji: 2013-01-14 12:05:48.
 Uchwała Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-01-14 11:58:41 | Data modyfikacji: 2013-01-14 12:05:48.
 Uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-01-14 12:01:49 | Data modyfikacji: 2013-01-14 12:05:48.
 Uchwała Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:45:46 | Data modyfikacji: 2013-01-14 12:05:48.
 Uchwała Nr XXV/184/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-04-24 15:02:33 | Data modyfikacji: 2013-01-14 12:05:48.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała Nr XXV/185/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-04-24 15:03:55 | Data modyfikacji: 2013-04-24 15:05:20.

 Uchwała Nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2014-03-25 15:00:24 | Data modyfikacji: 2014-03-25 15:03:04.
 Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-03-09 11:42:13 | Data modyfikacji: 2015-03-09 11:42:23.

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2015 rok.” - pdf.

 Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2015 rok”.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-03-09 10:13:10 | Data modyfikacji: 2015-03-09 11:41:02.
  Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:17:06 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:17:14.
 Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Psarach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 12:18:41 | Data modyfikacji: 2015-07-01 12:18:48.
 Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 12:19:44 | Data modyfikacji: 2015-07-01 12:20:01.
  Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:52:57 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:53:16.
 Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-07-24 08:27:31 | Data modyfikacji: 2015-07-24 08:27:42.
 Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-07-24 08:28:31 | Data modyfikacji: 2015-07-30 07:42:34.
 Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-09-16 11:31:10 | Data modyfikacji: 2015-07-30 07:42:34.
 Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:09:18 | Data modyfikacji: 2015-12-02 15:11:42.
 Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:13:12 | Data modyfikacji: 2015-12-02 15:13:30.
 Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 11:12:55 | Data modyfikacji: 2015-12-07 11:13:13.
 Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:16:29 | Data modyfikacji: 2015-12-02 15:16:55.
 Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 11:04:38 | Data modyfikacji: 2015-12-07 11:07:21.
 Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odebrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:19:31 | Data modyfikacji: 2015-12-02 15:19:49.
 Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:21:15 | Data modyfikacji: 2015-12-02 15:21:27.
 Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:10:57 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:11:19.
 Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:12:18 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:12:29.
 Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:13:30 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:13:43.
 Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-21 09:03:34 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:13:52.
 Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:21:12 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:21:57.
 Uchwała Nr XIV/103/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2016 rok”

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-03-08 15:05:52 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:21:57.
 Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 5315P i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 10:38:31 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:21:57.
 Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:25:12 | Data modyfikacji: 2016-11-23 14:25:23.
 Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Bernadeta Biała | Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:27:03 | Data modyfikacji: 2016-11-23 14:27:10.
 Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Bernadeta Biała | Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:27:51 | Data modyfikacji: 2016-11-23 14:28:00.
 Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-01-05 09:18:26 | Data modyfikacji: 2017-01-05 09:18:44.
 Uchwała Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-02-27 12:47:40 | Data modyfikacji: 2018-06-05 15:44:30.
 Uchwała Nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 11:33:28 | Data modyfikacji: 2017-03-14 11:33:38.
 Uchwała Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 11:37:02 | Data modyfikacji: 2017-03-14 11:37:11.
 Uchwała Nr XXIV/177/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 11:38:23 | Data modyfikacji: 2017-03-14 11:38:31.
 Uchwała Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-04-12 09:12:00 | Data modyfikacji: 2017-04-12 09:12:07.
 Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:38:25 | Data modyfikacji: 2017-07-05 13:38:32.
 Uchwała Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:39:16 | Data modyfikacji: 2017-07-05 13:39:23.
 Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 pażdziernika 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:29:43 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:29:52.
 Uchwała Nr XXX/219/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:30:18 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:30:32.
 Uchwała Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zniesienia w części statusu pomnika przyrody

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:31:05 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:30:32.
 Uchwała Nr XXXI/235/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2017 roku Uchwała Nr XXXI/235/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-11-17 12:35:10 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:30:32.
 Uchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego im. Bronisława Malinowskiego w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:36:59 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:30:32.
 Uchwała Nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Sieroszewice z 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzyżewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:38:12 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:30:32.
 Uchwała Nr XXXIV/256/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-22 21:30:16 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:30:32.
 Uchwała Nr XXXIV/257/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-22 21:31:32 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:30:32.
 Uchwała Nr XXXVI/284/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sieroszewice instrumentem płatniczym

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-07-04 22:50:44 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:30:32.
 Uchwała Nr XXXVII/288/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 22:38:07 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:30:32.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 Uchwała Nr XXXVII/289/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 22:39:08 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:00:45.
 Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:50:11 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:00:45.
 Uchwała nr XXXIX/306/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-11-21 14:31:52 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:00:45.
 Uchwała nr XXXIX/309/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-11-21 14:41:21 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:00:45.
 Uchwała nr XL/316/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Latowicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2018-11-21 14:42:48 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:00:45.
 Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:17:29 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:00:45.
 Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:19:15 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:00:45.
 Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:25:08 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:00:45.
 Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Latowicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:26:53 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:00:45.
Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:26:53
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska