Zmiana budżetu 28.10.2011 r.

"W związku z awarią serwerów na którym funkcjonuje BIP i utrata danych zamieszczanych pomiędzy 13 października a 23 listopada br. zamiszcza się duplikaty informacji "

 Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-29 21:02:16 | Data modyfikacji: 2012-01-02 14:26:34.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-29 21:03:02 | Data modyfikacji: 2012-01-02 14:26:34.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-29 21:04:28 | Data modyfikacji: 2012-01-02 14:26:34.
 Wydatki majątkowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-29 21:05:36 | Data modyfikacji: 2012-01-02 14:26:34.
 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-29 21:07:46 | Data modyfikacji: 2012-01-02 14:26:34.
 Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-29 21:09:36 | Data modyfikacji: 2012-01-02 14:26:34.

Zobacz:
 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2011 rok .  Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice .  Budżet na 2011 rok .  Plan finansowy 07.01.2011 r. .  Zmiana budżetu 31.01.2011 r. .  Plan finansowy 18.02.2011 r. .  Zmiana budżetu 11.03.2011 r. .  Plan finansowy 18.03.2011 r. .  Zmiana budżetu 31.03.2011 r. .  Plan finansowy 18.04.2011 r. .  Zmiana budżetu 09.05.2011 r. .  Zmiana budżetu 19.05.2011 r. .  Plan finansowy 30.05.2011 r. .  Zmiana budżetu 28.06.2011 r. .  Zmiana budżetu 30.06.2011 r. .  Zmiana budżetu 25.07.2011 r. .  Zmiana budżetu 11.08.2011 r. .  Plan finansowy 12.08.2011 r. .  Zmiana budżetu 16.08.2011 r. .  Zmiana budżetu 31.08.2011 r. .  Plan finansowy 06.09.2011 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2011 r. .  Zmiana budżetu 06.10.2011 r. .  Plan finansowy 06.10.2011 r. .  Zmiana budżetu 28.10.2011 r. .  Plan finansowy 15.11.2011 r. .  Zmiana budżetu 30.11.2011 r. .  Plan finansowy 13.12.2011 r. .  Zmiana budżetu 22.12.2011 r. .  Zmiana budżetu 29.12.2011 r. .  Plan finansowy 02.01.2012 r. . 
Data wprowadzenia: 2011-12-29 21:09:36
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak
Opublikowane przez: Roman Sodolski