Projekt budżetu na 2012 rok

 Zarządzenie Nr 101/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-31 15:23:01.
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 101/2011 Wójta Gminy Sieroszewice - projekt Uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie budżetu na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-31 15:25:07.
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 101/2011 Wójta Gminy Sieroszewice - uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie budżetu na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-31 15:27:58.
 Załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 101/2011 Wójta Gminy Sieroszewice - materiał informacyjny do projektu Uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie budżetu na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-31 15:31:30.
 Załącznik nr 1 do projektu uchwały - dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-31 16:35:04.
 Załącznik nr 2 do projektu uchwały - wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-31 16:36:27.
 Załącznik nr 3 do projektu uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-31 16:37:50.
 Załącznik nr 4 do projektu uchwały - Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-31 16:39:28.
 Załącznik nr 5 do projektu uchwały - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-31 16:40:56.
 Załącznik nr 6 do projektu uchwały - Plan przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego na 2012 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-31 16:42:48.
 Załącznik nr 7 do projektu uchwały - Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-31 16:45:16.
 Załącznik nr 8 do projektu uchwały - Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-31 16:47:45.
 Załącznik nr 9 do projektu uchwały - Plan dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-12-31 16:49:39.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2012 rok .  Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2012 rok .  Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice .  Budżet na 2012 rok .  Plan finansowy 02.01.2012 r. .  Zmiana budżetu 20.02.2012 r. .  Plan finansowy 06.03.2012 r. .  Zmiana budżetu 23.03.2012 r. .  Plan finansowy 05.04.2012 r. .  Zmiana budżetu 18.04.2012 r. .  Zmiana budżetu 26.04.2012 r. .  Plan finansowy 08.05.2012 r. .  Zmiana budżetu 29.05.2012 r. .  Plan finansowy 30.05.2012 r. .  Zmiany budżetu 27.06.2012 r. .  Plan finansowy 28.06.2012 r. .  Zmiany budżetu 03.07.2012 r. .  Zmiany budżetu 17.07.2012 r. .  Plan finansowy 18.07.2012 r. .  Zmiana budżetu 08.08.2012 r. .  Zmiana budżetu 29.08.2012 r. .  Plan finasowy 29.08.2012 r. .  Zmiana budżetu 13.09.2012 r. .  Zmiana budżetu 24.09.2012 r. .  Zmiana budżetu 25.09.2012 r. .  Plan finansowy 26.09.2012 r. .  Zmiana budżetu 3.10.2012 r. .  Zmiana budżetu 25.10.2012 r. .  Zmiana budżetu 26.10.2012 r. .  Plan finansowy 26.10.2012 r. .  Zmiana budżetu 28.11.2012 r. .  Zmiana budżetu 04.12.2012 r. .  Plan finansowy 13.12.2012. r. .  Zmiana budżetu 21.12.2012 r. .  Plan finansowy 31.12.2012 r. . 
Data wprowadzenia: 2011-12-31 16:49:39
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak
Opublikowane przez: Roman Sodolski