Podatki i opłaty

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna.
W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek,nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada gminy.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-09-17 10:08:05 | Data modyfikacji: 2011-03-25 12:11:01.
 Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:44:41 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:44:47.
 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:47:34 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:47:42.
 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:49:49 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:47:42.
 Deklaracja na podatek rolny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:51:53 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:52:06.
 Informacja o gruntach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:53:24 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:53:30.
 Deklaracja na podatek leśny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:55:08 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:58:00.
 Informacja o lasach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:57:48 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:57:54.
 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finasowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2018-12-21 09:23:25 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:57:54.
 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finasowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2018-12-21 09:28:57 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:57:54.
 Informacja o wysokości stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Sieroszewice od 1 stycznia 2019 roku:

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finasowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2018-12-13 15:09:26 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:57:54.

Zobacz:
   Archiwum stawek na 2012 rok
   Archiwum stawek na 2013 rok
   Archiwum stawek za 2014 rok
   Archiwum stawek za 2015 rok
   Archiwum stawek na 2016 rok
   Archiwum stawek za 2017 rok
   Archiwum wzorów deklaracji
Data wprowadzenia: 2018-12-13 15:09:26
Autor: Referat Finasowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska