Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej

Załatwiane sprawy

 

Ø Lokalizacja inwestycji celu publicznego

 

Ø Ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji innych niż inwestycje celu publicznego

 

Ø Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Ø Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lub zmiany numeru porządkowego

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2013-01-18 14:05:35 | Data modyfikacji: 2015-12-08 08:23:22.

Zobacz:
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego .  Ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji innych niż inwestycje celu publicznego .  Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy .  Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lub zmiany numeru porządkowego . 
Data wprowadzenia: 2013-01-18 14:05:35
Data modyfikacji: 2015-12-08 08:23:22
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Roman Sodolski