Referat Finansowo - Podatkowy

Załatwiane sprawy

Ø Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Ø Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych - zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania w ciągu roku podatkowego, korekta w trakcie roku podatkowego

 

Ø Ulgi w spłacie zobowiązań - umorzenia, odroczenia, raty - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych

 

Ø Umorzenie zaległości podatkowej podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą

 

Ø Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 

Ø Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą

 

Ø Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

 

Ø Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

 

Ø Opłata skarbowa - wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej

 

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2013-01-18 14:25:06.

Zobacz:
 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .  Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych - zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania w ciągu roku podatkowego, korekta w trakcie roku podatkowego .  Ulgi w spłacie zobowiązań - umorzenia, odroczenia, raty - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych .  Umorzenie zaległości podatkowej podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą .  Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .  Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą .  Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów .  Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych .  Opłata skarbowa - wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej . 
Data wprowadzenia: 2013-01-18 14:25:06
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Roman Sodolski