Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załatwiane sprawy

•Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

•Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

•Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

•Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

•Zgłoszenie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

•Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

•Dotacje do utylizacji wyrobów zawierających azbest

•Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

•Postepowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości

•Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2013-01-18 14:29:34 | Data modyfikacji: 2015-12-08 09:50:56.

Zobacz:
  Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie .  Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Zgłoszenie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości .  Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach . 
Data wprowadzenia: 2013-01-18 14:29:34
Data modyfikacji: 2015-12-08 09:50:56
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Roman Sodolski