Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

Załatwiane sprawy

Ø Wydawanie dowodów osobistych

 

Ø Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

 

Ø Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

 

Ø Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

 

Ø Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

 

Ø Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

 

Ø Wpisanie wyborcy do spisu wyborców

 

Ø Udostępnienie informacji o danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 

Ø Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

 

Ø Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

 

Ø Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2013-01-18 14:09:22 | Data modyfikacji: 2013-02-28 12:06:54.

Zobacz:
 Wydawanie dowodów osobistych .  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące .  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
Data wprowadzenia: 2013-01-18 14:09:22
Data modyfikacji: 2013-02-28 12:06:54
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Roman Sodolski